”Det finns inte ett behov för det religiösa…” – Kierkegaard

januari 20, 2011 Ingen kommentar »

”Det finns inte ett behov för det religiösa för att det är något i den fysiska världen vi inte kan förklara, för det religiösa handlar inte om det yttre, utan det inre, det existentiella. Det motsatta till tro är inte tvivel, men förtvivlan.”
– Sören Kierkegaard

Skriv en kommentar