”Gör fattigdomen till historia!…” – Clarke

januari 20, 2011 Ingen kommentar »

”Gör fattigdomen till historia! Hur ska du kunna göra fattigdomen till historia? Gör kapitalismen till historia! Hur ska du kunna göra kapitalismen till historia? Gör räntesystemet till historia! Hur ska du kunna göra räntesystemet till historia? Gör gulddinaren och silverdirhamen till en nutida realitet!”
 Imam Abdassamad Clarke

Skriv en kommentar