Lyda shari’ah

december 4, 2011 Ingen kommentar »
Lyda shari’ah

Att lyda under shari’ah inte vara en ”duktig gosse”. Att lyda shari’ah är att se till att det sociala projektet är ett som är i överensstämmelse med vad som har lagstiftats av Rasul, Salla Llahu ’alayhi wa sallam, i Medina och genom hans sahaba och som bekräftats av och utökats av al-khulafa ar-rashidun. Detta är vår plikt, och detta är vad som nu läggs på dig och du är en av de människor som måste göra det. Du måste minnas detta. Du kan inte fly tillbaka in i en privat sfär och ditt eget livsprojekt. Ditt privata livsprojekt måste underställas ruhani projektet, nämligen att återupprätta legala transaktioner i varje aspekt i denna dunya. Detta kommer i sin tur att medföra ett korrekt moraliskt beteende på alla nivåer, en mans uppförande bland andra män, en mans uppförande i  förhållande till kvinnor, och hur kvinnor uppträder bland andra kvinnor och på vilket sätt kvinnor uppför sig i förhållande till män. Det ena föds ur det andra och inte tvärtom. Du kan inte vara ”duktig” och moraliskt god i ett samhälle där transaktionerna är moraliskt dåligt. Det är inte möjligt. Detta är nu vår plikt. Detta är vårt ansvar. Ärendet har fallit i er hand och tynger nu era axlar. Vi ber Allah att ge er styrka. Vi ber Allah att öppna detta land inför det som praktiserades av folket i Medina så det härifrån kan återupprättas över hela Afrika.

Darqawiyyahs fuqara i gettot i Soweto, Johannesburg, Sydafrika

Darqawiyyahs fuqara i gettot i Soweto, Johannesburg, Sydafrika


 

 

 

 

 

– Shaykh Abdalqadir as-Sufi 

Omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

Skriv en kommentar