Hanabilah om asha’irah och maturidiyyah

december 7, 2011 Kommentarer inaktiverade för Hanabilah om asha’irah och maturidiyyah
Hanabilah om asha’irah och maturidiyyah

Propaganda och elakartade tungor gör i dag gällande att asha´irah och maturidiyyah inte representerar sunnitisk ´aqidah och att de snarare är vilseledda sekter. Vad säger hanabiliterna, som till skillnad från ovannämnda skolor ofta ses som representanter för sunnismen, om detta?

Muhammad as-Saffarini al-Hanbali sade:

”Ahl as-sunnah wa al-jama´ah består av tre grupper: al-athariyyah, vars imam är Ahmad b. Hanbal; al-ash´ariyyah, vars imam är Abu al-Hasan al-Ash´ari; och al-maturidiyyah, vars imam är Abu Mansur al-Maturidi.”

Lawami´ al-anwar al-bahiyyah, 1:73

***

´Abd al-Baqi al-Mawahibi al-Hanbali sade:

”Ahl as-sunnah består av tre grupper: asha´irah, hanabilah och maturidiyyah. Beviset för detta är att de hanbalitiska lärde har inkluderats tillsammans med asha´irah i många av de teologiska böckerna (al-kutub al-kalamiyyah) och i alla av de hanbalitiska böckerna.”

´Abd al-Baqi al-Mawahibi, Al-´ayn wa al-athar, 1:52

***

Som svar på hur tre grupper kan vara räddade när ahadith nämner en räddad grupp (firqah wahidah) sade Ibn Sufan al-Hanbali:

”Detta är inte en motsägelse, för ahl al-hadith, al-ash´ariyyah och al-maturidiyyah är en [gemensam] grupp. De är eniga om fundamenten i Religionen [´aqidah] angående tawhid, qadr, profetskapet [och så vidare]. Skillnaderna dem emellan har att göra med få frågor, exempelvis tolkning (ta’wil) av verser och hadither om Allahs attribut (sifat) – är det tillåtet eller otillåtet?”

Ibn Sufan, Al-manhaj al-Ahmad, 1:43

zp8497586rq

Kommentarer avstängda.