Den nya sanna kvinnan – artikel av Ustadha ’Aisha Bewley

december 13, 2011 En kommentar »
Den nya sanna kvinnan – artikel av Ustadha ’Aisha Bewley

Översatt av Abdussalaam Nordenhök

Fullständigheten av islams budskap kan bara i sanning förstås av de kvinnor som vet att de är kvinnor och förstår vad det innebär att vara kvinna. Hon som ser att mansrollen och kvinnorollen inte är identiska.

Detta riktar jag till den kvinna som insett vikten av att söka kunskap, som förstår att hon måste lära sig på nytt för att sedan agera utifrån denna kunskap samt att lära ut den till andra. Detta riktar jag till den kvinna som verkligen nått insikt om vilken stor uppgift vi givits. Den kvinna som begripit hur stort vårt ansvar är gentemot våra barn, så att deras liv inte riskerar att slösas bort till ingen nytta eller att fyllas av meningslöshet. Om du inte är en sådan kvinna så är det högst osannolikt att du ens kommer avsluta läsa det jag ämnar presentera.

Vad som åläggs oss nu är att analysera det samhälle vi lever våra liv uti och vad som erbjuds för den Sanna Kvinnan. Vad vi först måste erkänna för oss själva är att slaveriet aldrig blivit avskaffat. Det är bara formen som skiftat. Slaveriet fortlever. Om du är beroende av en lön för att betala av din skuld, din hyra, köpa mat och allt det våra löner spenderas på, så är du inget annat än en slav.

Ustadha 'Aisha Bewley

Ustadha ’Aisha Bewley

Du är en slav och ägs av din lön och det system som förärar dig din lön. Du är en löneslav. Du måste lyda. Du är piskad till att acceptera den ändlösa spiralen av ditt åtta-till-fem jobb, några veckors tillåten semester, att söka befodran. Du hatar chefen med knuten näve i fickan och sliter ihop till din pension medan dina egna barn tas om hand av en annan löneslav. Ser du inte hur snarlikt ditt liv är slavens liv på plantaget? Måhända är du en av dem som går på bidrag. Om inte du så kanske dina barns pappa eller dina barns olika pappor. Om männen skulle gå på bidrag skulle vara ännu värre, men allt detta tillhör ett och samma system. Det system du är slav under måste hålla dig på mattan. Vi tvingas arbeta hårdare och hårdare medan våra pengar köper allt mindre.

I Afrika och Karibien, så rika på råvaror, och vi kan se att de har ännu mindre pengar än oss här i Europa och Amerika. Någonstans är det någon som fifflar med pengarna, deras värde och i vems ficka de landar. Allt detta är resultatet av monopolitiska, korrumperade och orättvisa kommersiella metoder. Vi vet att tillgångarna i världen är ändliga. Vi vet ändå att det skapas ett oändligt flöde av papperspengar utan reellt värde, uppbackade av Staten och sedan oss skänkta av barmhärtiga banker och andra finansiella parasiter som inte producerar ett enda dugg. Detta är vad vi kallar Ränta och den är rotorsaken bakom den skenande inflationen, arbetslösheten och den endemiska fattigdomen världen över. Det är inte förvånande att vi inte utvecklas ekonomiskt. Det är Staten och bankerna som i maskopi bestämmer vad dina pengar kan köpa. Om vi gör tillräckligt mycket väsen av oss kanske de skänker oss en svart kvinnlig riksdagsledamot som i själva verket inte kan uträtta ens den minsta förändring. Med andra ord, de gläfsande hundarna får sig slängda ännu några tuggben men kommer ändå aldrig att få äta från en tallrik vid bordet.

Den svarte mannen börjar så sakteliga att vakna upp att inse och fullt ut förstå denna sjukdom och därför kommer han tacka nej till brödsmulor och söka en plats vid bordet. Olyckligtvis sover kvinnan vidare och fortsätter acceptera det som deras män börjat refusera. Titta på era egna hem och alla de problem ni finner däri. Alla de bråk som pågår där. Orsaken till dem är; skuld och förbittring. En kvinna ska inte leva ett liv med inomhuslig och känslomässig frustration, med pengaproblem, antidepressiv medicin, intetgivande kärleksaffärer, terapi, föda fram några barn och därefter ännu mera låneskuld. En man som är villig och stark nog att arbeta för sin kommunitet ska inte behöva leva en kastrats liv med ekonomisk och politisk impotens så att han hamnar i tvångsmässigt sökande efter sexuell bekräftelse, spelberoende, hustruvåld, småbrottslighet eller att slösa bort sitt liv på en intetgivande arbetsplats.

Vad jag försöker poängtera är att allt detta beror på samma rotorsak, vårt tids största sjukdom. Det är inte förrän vi är redo att erkänna detta som vi kan söka botemedlet. Jag försöker vara saklig och inte vandra iväg från vårt ämne om kvinnan, men det tål att sägas igen. Vi kan inte uträtta någon positivt så länge vi inte förstår det samhälle i vilket vi lever våra liv. Innan vi kan gå vidare med det rent praktiska så måste vi vara säkra på att vi verkligen förstått vad Staten innebär och hur det påverkar våra hem och våra familjer.
Vi måste erkänna att allt är vänt uppochner när det kommer till hur vi styr våra hushåll och våra hem. När ett samhälle tidigare i mänsklighetens historia blomstrat så har kvinnan haft sin egen agenda och hon styrde från hemmet. Hemmet var alltid en livlig sfär av aktivitet och produktivitet, en plats där saker och ting hände. Om du tror att jag menar dammsugning och disk så har du helt missat poängen. Du har i så fall tolkat mina ord genom ett filter av vad du ser omkring dig i dagsläget. Vad jag talar om är Kvinnans egen sfär. Den plats där hon kan uträtta vad hon måste uträtta, så som hon vill ha det. Om hon önskar driva ett företag så gör hon det med hemmet som bas. Hemmet är inte en plats för män. Männen ska ha deras egen sfär i världen utanför, det är deras arena. Den Nya Sanna Kvinnan måste nödvändigtvis återta hemmet som hennes utrymme. Hon bör säga till sin make; ”Låt mig sköta hemmet, så att du kan gå ut och finna de män med vilka du ska utföra vad som är obligatoriskt för dig. Jag stannar hemma. Min plats är tillsammans med de andra kvinnorna och vi har andra plikter än er och annat vi måste utföra”. Om det sker så kommer vi återigen få se sanna män och sanna kvinnor.

Idag är snarare hemmet en isolerad kista, konsumismens högborg. Det är som ett svalg. Det kastas saker däri, men inget gott kommer ur den. Vi spenderar våra pengar på att betala av lånet, att äta, elkostnader, telefon och alla de andra teknologiska ”nödvändigheterna” vi inbillar oss vi behöver. När vi är hemma konsumerar vi upp vår tid i en karusell av ytlig eskapism, tittar oss blinda på en tv, lyssnar på musik, spelar tv-spel och allt det där andra. Det finns inte något aktivt i hemmet längre. Ingen inspiration eller högre bildning kan ses. Vi kan inte ens lära våra egna barn bordsskick eftersom vi är så upptagna med att stirra på tv medan vi äter vår kvällsmat ur en take-away plastlåda. På ett plan vet vi att det vi gör är felaktigt eftersom vi minns våra föräldrar som i en eller annan utsträckning respekterade mans – och kvinnorollerna och hemmet. Vi kan inte tillåta oss själva att glömma hushållets signifikans och allt som bör ske däri. Vi måste axla ansvaret och förändra vår syn på hemmamiljön så att vi kan husera denna starka och självständiga Nya Sanna Kvinna.

Låt oss skaka av oss det nuvarande utbildningssystemet, som egentligen är fördummande. Det är en bra början. Men ändock bara en början. Jag hoppas att du förstått att det nuvarande utbildningssystemet bara duger till att fostra nya löneslavar och robotiska konsumenter. Vi måste också begripa att även om vi sänder bort våra barn till de bästa privatskolorna så kommer vi inte närmare svaret. Det betyder bara att dina barn kommer nå högre upp i löneslavarnas hierarki, men de kommer fortfarande vara slavar. I gamla dagar brukade man kalla dessa tillsyningsmän.

Vad jag föreslår är inte att vi ska sluta studera matematik, vetenskap, språk etc. Jag säger bara att vi måste vara väldigt aktsamma med hur vi uppfostrar vår barn just eftersom vi vet att en slavägare inte kommer visa vägen till frihet. Han kommer att försöka äga din tanke och undanhålla för dig att det finns ett hål i staketet. Därför måste vi lära oss leva. Konsten att leva. Vi måste förkroppsliga detta för vår egen skull, så att våra barn kan erhålla det genom att bara betrakta oss. Kvinnan är barnets första lärare just eftersom hon är en handlingens kvinna, och vi vet att barn lär sig genom att betrakta våra handlingar, de lärs upp genom vårt föredöme.
Om du har läst så här långt så måste vi brista ut alhamdulillah! Du har en sund kärna. Du har hälsan i behåll. Om Allah så tillåter kommer det är sjunka in, och saker och ting kommer klarna för dig och fortsätta ljusna för dig. Rättvisa. Samhällelig rättvisa. Det är i vårt fokus. Att etablera rättvisa samhällen där människan är fri. Där det enda man inte får göra är att överträda de gränser Allah fastslagit. Allt annat är tillåtet.

När rättvisan implementerades då blomstrade våra samhällen. Det är inte något att debattera om. Så var det islamiska samhället utformat. Problemet är dock inte nytt. Varje Profet från Adam till Abraham, Moses, Jesus och fram till Muhammad, frid och välsignelser över dem alla, kom för att etablera rättvisan och bygga rättskaffens samhällen. Det handlar om att förkroppsliga det som är rätt och riktigt, och ingen känner bättre till vad som är rätt och riktigt än vår Skapare. Att placera rätt människa på rätt plats och därför att välja den främste av oss som ledare. Allt annat är förtryck.

Slutsats

Vår tro är att varje man och kvinna måste, efter bästa förmåga, sträva efter att etablera rättvisan så som vi har definierat den. Vi tror att det första steget är att överhuvudtaget erkänna Skaparen och Hans profeter. Det innebär att erkänna att Allah har makt över allt och att vi själva inte äger någon reell styrka. När vi underkastar oss detta, bara då kan vi nå framgång. Nästa steg är att finna en grupp likasinnade och bygga en kommunitet med klart befäst ledarskap. En kommunitet som består av män, kvinnor och barn som därefter börjar leva sina liv i enlighet med den väg som Skaparen utstakat. Att leva i enlighet med shari’ah. Det betyder att vi inte behöver ha en riksdagsledamot som representerar oss eftersom vi kommer ha vår egen ledare, en av våra egna. Om vi når så långt så måhända har vi också insett att roten till dagens katastrofala scenario är just; Ockerränta.

Darqawiyyahs kvinnor på konferens om maliki fiqh i Tunis.

Darqawiyyahs kvinnor på konferens om maliki fiqh i Tunis.

Du, den Nya Kvinnan, måste göra allt för att förstå signifikansen av detta. Det går djupt och det är ren ondska och vi lever alla innästlade i dess väv. Men det går bortom bankerna och deras ocker. Räntan är orsaken till varje ondska vi hittills nämnt. För att förstå det måste du veta att Ka’ba i Mekka är den qibla muslimerna vänder sig mot i bön. Du måste förstå att Allahs Sändebud, frid och välsignelser över honom, beskrev ränta som sjuttio gånger värre än incest med sin egen mor på Ka’bas tak. Om du verkligen insett detta så måste du sträva efter att finna de andra som också nått fram till denna insikt och tillsammans med dem studera mer. Det låter som en tung uppgift men det är det egentligen inte. Du ska bara ta ett steg åt gången och allt annat kommer klarna för dig. Du ska också minnas att varje gång något gott startat så började det alltid med just en liten grupp människor som med fast tro, en klar vision och med reell handling lyckades skapa något.

Du måste söka upp människor som lever som de lär i enlighet med vad jag precis beskrivit. De kommer vara en kommunitet med en självklar ledare, män, kvinnor och barn. De kommer ha insikt om nutida frågor och inte stå stumma inför det som andra tvångsmatats med från tv och tidningar. Kvinnorna måste träffas regelbundet och stötta varandra. Utmärkande för denna grupp är att männen inte liknar andra män. De kommer ägna sin tid åt rättvis handel och i seriösa och positiva projekt till andras gagn. De kommer inte ens ha tid för flyktiga nöjen. Du kommer se att deras samtal kommer handla om land och om behovet av att äga eget land, om hur man skapar rättvisa marknader och hur man ska lära folket om handel med verkliga pengar och inte med sedlar och kreditkort.

Vi har nu nått slutet, men för dig bör det vara en början. Du förstår situationen. Du har sett sjukdomen i samhället och vet var du ska finna medicinen och var du ska finna dessa läkare. Allt du ska göra nu är att finna dem, förena dig med dem och tillsammans bygga något. In sha Allah.

zp8497586rq

En kommentar

  1. Said Bak 7 januari, 2012 på 10:58 -

    Allahu Akbar!