Den arabiska våren – naseeha från 1988

december 20, 2011 2 Kommentarer »
Den arabiska våren – naseeha från 1988

Den muslimska umman är den mänskliga historiens höjdpunkt. De utgör en kropp, en nation. De är likt två händer som tvättar varandra. Om en muslim i öknen lider så lider även muslimen i staden. Ingen muslim är överlägsen en annan muslim utifrån ras eller stamtavla, blott genom deras medvetenhet om Allah. Muslimen är trygg från en annan muslims tunga och hand. Så denna gemenskap kan inte i dess helhet gå vilse, ty gemenskapen är i sig själv en levande påminnelse. Strikt sett, så finns det ingen teologi i islam. Det är inte nödvändigt. Allah, den Allenarådande, har definierat Sig själv i Koranen. Djupare kunskap uppnås genom att åkalla Honom genom Hans namn och attributer. Sökandet efter intellektuell förståelse om hur världen och livet uppstod, om filosofi och vetenskap, är för muslimen öppen terräng. Muslimen är vägledd att erhålla kunskap i alla dess former, men alltid genom att minnas Honom. Vidare, för den enkle muslimen är trosbekännelsen tillräcklig. Tawheed är tillräckligt. Den enkle muslimen befinner sig i ett mer upplyst tillstånd än den mest komplexe av tänkare. Med detta sagt, gudsdyrkan med kunskap står ovan gudsdyrkan utan kunskap.

Detta är goda nyheter för mänskligheten. I denna synliga värld och den osedda världen. Detta innebär frihet och pånyttfödelse för Afrika såväl som för den förslavade kontinenten, Central- och Sydamerika. I islam har vi den europeiska civilisationens framtid. Återigen kan vi se dess djupa intellektuella disciplin öppnas upp – ett arv från Ibn Rushd, som till muslimernas egen förlust byttes ut mot teologiska spratt och onödig debatt.

Vad vi gör idag är att vi väcker hos muslimerna deras vilja till makt och självstyre och visar med vilka medel de ska nå dit. Rensa bort all längtan att vi ska vara en kopia av en västerländsk demokrati eller ännu en ny socialistisk stat. Dessa mål är redan uppnådda med tragiska och skamliga resultat. Muslimerna har drabbats av mindervärdighetskomplex och lägger skulden på andra än de själva och livnär sig så på hat. Vi är tyngda av denna börda i varenda land som kallar sig muslimskt. Vi är drabbade av detta på individnivå och genom vår personliga identitet, men vi har kvar vår styrka genom hur vi väljer att se oss själva politiskt och genom vår monetära rikedom.

Islam i dess självdefinition är en religion som tillhör världen. Det är den snabbast växande religionen. Vi ser nu att tron på att islam knäckts är en falsk tro. Vi har inte riktats till interna strider genom intriger och vår religion har inte lyckats bli omdefinierat av universitetsvärlden. Det snillrika trixet att lura på oss ”Islamic Banking”, denna motsägelsefulla term, tycks ha paralyserat oss för stunden. De lyckades för stunden omdefiniera islam till en fredsreligion och dråpligt nog abrogerade de jihad som plikt, till att nu vara blott ett försvarskrig. Vidare lyckades de genom massiv propaganda erbjuda det demokratiska alternativet som om det skulle vara ett islamiskt styresskick och lyckades således hålla oss sysselsatta. Demokrati idag, som vi måste förtydliga, är inte den grekiska modellen. Det är den konstituella amerikanska revolutionära rörelsens motto skapat för så länge sedan för att demontera det kristna Europa och sedan även det islamiska kalifatet. Att vi skulle omfamna demokrati i dagsläget är skrattretande. Att vi måste göra oss av med den är mer sannolikt, om demokratin nu inte förstör sig själv inifrån redan innan vi når fram. Vilket är högst troligt med tanke på hur dess ekonomiska system är redo att explodera.

Om muslimerna vaknar upp inför dessa frågor och agerar med vitalitet, energi och övertygelse, och om vi inte förgör oss själva genom ömsesidigt förtal, som är våra värsta fiender hycklarnas vapen, så kommer vi uppleva segern. Om muslimerna inte gör detta kommer Allah byta ut dem mot ett annat folk som kommer svara med visdom och ges makt att göra vad som måste göras.

Och all makt är hos Gud.

Sidna Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi

omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

zp8497586rq

2 kommentarer

  1. Said26 21 december, 2011 på 14:13 -

    En mycket strålande elaborerad text av broder, Abdalqadir as-Sufi. Dessutom är jag mycket tacksam av broder Abdussalam för den fina översättningen av texten. Det behövs flera sådana såsom Abdalqadir as-sufi eftersom han är aktivt med att väcka upp den muslimska umman för att emancipera oss från längtan till demokratin och en socialistisk stat.

  2. Abdussalaam Nordenhök 22 december, 2011 på 21:23 -

    Tack Said, för dina generösa ord. Vissa har givits gåvan att tala sanningen, och Shaykh Dr Abdalqadir är en av dessa män. Men vi alla har blivit givna gåvan att agera på Sanningen, i den mån vi är kapabla att förkroppsliga den. Umman består av människor, så må vi bli sanna människor genom att vi helt enkelt blir de enkla muslimer som omnämns i naseehan ovan. De som helt enkelt och okomplicerat bara håller fast i denna deen i denna mörka tid. Vi lever i en fruktansvärd epok, när vi t o m blir imponerade över att en av våra shuyukh helt enkelt talar sanningen utan att förvränga den.