Badr ad-Din b. Jama´ah om den som tillskriver sig salafs ´aqidah

december 26, 2011 Kommentarer inaktiverade för Badr ad-Din b. Jama´ah om den som tillskriver sig salafs ´aqidah
Badr ad-Din b. Jama´ah om den som tillskriver sig salafs ´aqidah

Badr ad-Din b. Jama´ah, av Ibn Kathir titulerad ”shaykh al-islam” (Al-bidayah wa an-nihayah, 14:163), sade:

Han som omfamnar och tillskriver sig salafs doktrin och uttalanden och därefter i sitt tal liknar Allah vid skapelsen (tashbih), eller specificerar ett ”hur” för Allah (takyif), eller uppmuntrar att formuleringar [om Allahs attribut] tas i enlighet med

deras yttre och bokstavliga betydelse (dhahir) från vilken Allah har höjt Sig över [eftersom detta är] skapelsens egenskaper (sifat) – han är en lögnare med sitt anspråk och salafs doktrin, uttalanden och korrekthet tillskrivs inte honom.

Sayf b. ´Ali al-´Asri, Al-qawl at-tamam bi ithbat at-tafwid madhhaban li as-salaf al-kiram, 1:81 (Dar al-Fath, Damaskus)

zp8497586rq

Kommentarer avstängda.