Nobilitet

januari 4, 2012 Kommentarer inaktiverade för Nobilitet
Nobilitet

Futuwwah – Nobilitet.

Futuwwah är att i det yttre att inte tänka på sig själv, utan att bara oroa sig för muslimerna.

På det inre planet betyder det att man bara engagerar sig i Allah. Det är Profetens inneboende dygd, må Allahs välsignelse och frid vara över honom.

Abu’l-Husayn al-Warraq al-Nishapuri sade: ”Futuwwah består av fem karaktärsdrag, att ära sina kontrakt och löften, att hålla sig till ärlighetens väg, att leva i tacksamhet, att uppvisa tålamod och att befinna sig i rofylld förnöjsamhet”.

Futuwwah indikerar att faqiren blir en allomfattande människa. Hans trohetsed är inte bara lokal, varken till familj, frände eller hembygd. Hans familj är umman, hela kommuniteten, och den resterande delen av mänskligheten är hans omvårdade gäster. Med detta perspektiv på världen finner han frihet att uppge sig själv till Allah med fullkomlighet.

En faqir som nått denna maqam har vandrat halvvägs längsmed den sufiska Vägen.

Sidna Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi

Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi som ung

Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi som ung

omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

zp8497586rq

Kommentarer avstängda.