Root Islamic Education – Inträd i islam fullständigt

januari 18, 2012 Kommentarer inaktiverade för Root Islamic Education – Inträd i islam fullständigt
Root Islamic Education – Inträd i islam fullständigt

– passage ur boken Root Islamic Education

Islam är, per definition, inte och kan heller aldrig vara i kris eller i behov av en revisionistisk reform. Islam, Kitab och Sunna, är oföränderliga och eviga i alla miljöer fram till den sista tiden. Dessa parametrar är i sig själva en kritik och en balansprincip på vars vågskål alla mänskliga angelägenheter måste avvägas och granskas så att alla mänskliga förehavanden revideras och förändras. Islams mizan gäller i alla lägen, på individ- och samhällelig nivå. Ingen tid, ingen plats, in

gen ny moral, inga politiska begränsningar eller mänskliga ambitioner kan förändra detta. Människans begränsningar förblir definierade av Uppenbarelsen fram till den mänskliga situationens slut. Salafs kommunitet i Medina var varken primitiv eller formativ, men bör snarare ses som en fullkomlig byggplan för framtida islamiska samhällen. Detta är medelvägen och förnuftets väg, och du kan inte säga att du följer Salaf om du rent faktiskt inte följer Salaf. Vi har denna rot i vår hand och om vi planterar den kommer den växa och blomstra ut i välgång.

Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi

zp8497586rq

Kommentarer avstängda.