Dallas College – en ny madrasa för en ny tid

januari 19, 2012 En kommentar »
Dallas College – en ny madrasa för en ny tid

Dallas College i Kapstaden, Sydafrika, är en ny sorts madrasa för en ny tid. Skolan är grundad av Ian Dallas, vars muslimska namn är Shaykh Abdalqadir as-Sufi, och dess syfte är att ta tillvara på begåvade studenter som söker kunskap och kvalitet. Skolan har som fokus att upphöja studenterna till starka individer väl grundade i islams etos och förse dem med ledarskapskvaliteter inför de kommande tiderna.

Dallas College är en kunskapsinsititution som erbjuder ett tre-årigt aktivt program. Skolans funktion är att utbilda och producera en ny generation muslimer med kapaciteten att upphöja den muslimska umman utifrån dess egna premisser, både på nationell och internationell nivå. Skolans akademiska program är designat inte bara för att ge studenterna inblick och förståelse i samhälleliga frågor och utrusta dem med de nödvändiga politiska instrumenten, utan också för att de ska kunna uttrycka sig själva och kommunicera enligt såväl traditionell islamsk balagha som genom deras egna kulturbakgrunders språk och manér. Skolan är ett internat och studenterna bor och verkar tillsammans, i enlighet med både traditionell europeisk och islamisk sedvänja. Utöver att träna sinnena så tränas också kropp i förhållande till sinnesvärlden genom att europeisk fäktning införts på schemat. Därigenom lär sig studenterna ridderlig nobilitet i praxis.

Madrasan ser det som sin plikt att försäkra sig om att inte bara utländska studenter tas om hand och utvecklas, men också att denna upphöjande kunskapsform ges till sydafrikanska studenter som kommer från sargade hemförhållanden, lever i fattigdom eller en gettoiserad tillvaro. Dessa inhemska studenter ges därmed instrument och hjälp till självhjälp, för att själva kunna upphöja deras kultur och folk.

Skolans program är frambringat ur många års erfarenhet inom högre europeisk utbildning, i synnerhet den utbildningsform som implementerades i Achnagairn House i Skottland mellan 1998-2002. The Achnagairn House var en privatskola som startats upp av högutbildade europeiska konvertiter med syfte att lära ut historia, litteratur, islamisk lag, islamisk handel och finans, Quranstudier och språk.

Islamiska studier
Qur’an, Aqidah, Fiqh
Romerska klassiker
Civilisationens uppgång och fall
Geopolitik
Internationell politisk nutidsorientering
Shakespeare
Språk och retorik
Urdu, Arabiska, Engelska 
Språk inom islamisk kontext
Politiska studier
Vår samtida vokabulär 
Litteratur-Politik
Politik härledd ur litteratur
Bio-Politik
Studier av politiska personers biografier

Studenterna lär sig hur de ska kommunicera och nå ut till vår tids människor och göra islams lag relevant. De introduceras till djupstudier i politiska frågor som berör vår samtid samtidigt som de lär sig civilisationernas historiska mönster.

Shaykh Abdalqadir as-Sufi talar till studenterna på Dallas Collage:

www.dallascollegect.com

zp8497586rq

Kommentarer avstängda.