Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi: Förord till Knowledge of God av Shaykh al-'Alawi

januari 22, 2012 Kommentarer inaktiverade för Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi: Förord till Knowledge of God av Shaykh al-'Alawi
Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi: Förord till Knowledge of God av Shaykh al-'Alawi

Denna lysande och djupsinniga bok skriven av min shaykhs shaykh, må Allah välsigna dem båda, är i sig själv en klar och tydlig utläggning om den gnostiska vetenskapen som utgör sufismens själva hjärta. Boken är i egentlig mening en guide till den spirituella reträtten, Khalwa, som lotsar muriden genom Enhetens doktrin som en förberedelse inför de upplevelser som väntar honom i det självförkrossande utslocknandet om han så önskar. Vi känner ändå att några få ord bör sägas om Mästarens metod.

Shaykh al-'Alawi har tagit Ibn 'Ashirs traditionella poem på vers som memoriseras av muslimer, framförallt i Nordafrika, för att ge dem en kortfattad översikt om islams Dîn. Genom att lära sig poemet så får de den nödvändiga kunskapsbasen om tawhid, fiqh och tasawwuf. Med andra ord, de lär sig Enhetens doktrin och gudsdyrkans plikter, bönen, fastan, zakat, hajj och vetenskapen om Jaget som leder till den nödvändiga islamiska omvandlingen av karaktären så som den utstakats av Sändebudet till hans folk, må Allah välsigna honom och skänka honom frid. Shaykhen har tagit detta material, som i sig själv inte är mindre än en sammanfattning av islams lära, och vänt det ut-och-in. Han har gjort det till ett verktyg med vilken han förklarar Enhetens visdom, den dolda doktrinen som ligger bakom varje yttre fenomens manifesta synliga visdom. Genom detta avslöjar han även den minsta renlighetsritens upphöjda inre mening som indikerar Herrens enhet.

buy cheap cialis online

012/01/shaykh-ahmad-al-alawi-245×300.jpg” alt=”” width=”245″ height=”300″ />Vad vi vill understryka här, eftersom vår tid är är dyster och full av förenklingar och systematiserad information där bara ett fåtal vältränade intellekt har kapaciteten att gå in på djupet i den islamiska visdomen, är att detta verk inte är en batinistisk skrift. Vad vi menar med detta är att författaren ingalunda hävdar att hans tolking är vad Ibn 'Ashirs poem verkligen betyder. Den hävdar inte att bönen inte ska etableras, att zakat inte ska hedras eller att hajj med alla dess riter inte ska utföras. Tvärtom, genom hela verket undersöker shaykhen de olika formerna av fysisk dyrkan och visar oss hur sublima de är. Genom detta visar han oss ljuset i formerna, som en efter en pekar på Allahs majestät. Utöver detta, i bokens själva klimax, kapitlet om hajj, visar han oss en islam som vägrar att gudomliggöra Profeten och som visar alltets behov av Den Verklige. I det sista kapitlet, som också måhända är det mest inspirerande, kastar han ut den gnostiske sökaren i ödmjukt tjänarskap där han lär sig att dölja de hemligheter han erhållit och att vara tyst om de berusande upplevelser han givits. Sökaren lär sig att korrekt uppförande är det som utmärker de stora. I bokens slut ger han oss gnostikerns kloka avslöjande av wahhabismen genom att tydligt klargöra att slaven blott är en slav och Herren är Herre. Shaykhen tar resenären tillbaka varpå hans suluk är avslutad och påminner om Andalusiens helgons ord, ”Vad är livet – förutom fem dagliga böner och att vänta på dödens ankomst?”. Eller för att citera svaret som gavs av sufiernas imam, Imam Junayd, må Allah vara nöjd med honom, när han tillfrågades vart hans spirituella sökande hade tagit honom: ”Tillbaka till början”.

Det måste klargöras att inget som läggs fram i denna bok på något sätt avskaffar muslimens plikter, som att kämpa i jihad på Allahs väg.

Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi

omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

zp8497586rq

Kommentarer avstängda.