Dr Asadullah Yate: Förord till al-Ahkam as-Sultaniyyah

januari 29, 2012 En kommentar »
Dr Asadullah Yate: Förord till al-Ahkam as-Sultaniyyah

Denna bok om Shafi'i-skolans och Hanafi-skolans domar är översatt på befallning av Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi. 

Al-Ahkam as-Sultaniyyah författad av 'Ali ibn Muhammad al-Mawardi är en viktig handbok skriven på 400-talet efter hijrah och täcker alla religionens områden beträffande Kalifens plikter, hans amirer, hans wazirer och representanter. Dessa människors rättigheter och plikter tas upp i detalj – både för att påminna en person som redan innehar ett sådant ämbete eller för att vägleda de som är nya i sådana befattningar.

Verket tar upp aspekter i religionen som blivit fullständigt bortglömda nu under 1900-talet, så som insamlandet och distributionen av zakat, betalningen av jizya, hur marknader ska styras, inspektionen av vikt och mått, stöpningen av guld- och silvermynt, arméns struktur och dess provisionering, hur krigsbyte ska delas upp, hur ribat-gränsposteringar ska förvaltas, hur naturresurser ska administreras, implementeringen av straffrättsliga mål, hur domare som dömer i alla religionens aspekter och inte bara sysslar med äktenskap och arvsrätt ska utses, hur skattefinanser ska skötas, och hur det finansiella och hur handel ska drivas.

Varje kapitel och sektion i boken är fyllt med citat från Qur'anen, haditherna och Profetens sunnah, må Allah skänka honom frid och välsigna honom, och vittnar vidare om hur dessa frågor skötts av de som styrt i islams historia. Denna bok kommer således att vara ett uppfriskande motgift till modernisternas etos, so

uides – High Quality Sales Page'>Zhaf Swtor Guides – High Quality Sales Page

m ser islam som hotat och därför vill omskriva alla religionens parametrar, istället för att återvända till källorna som rent faktiskt är den enda vägen framåt.

Det måste poängteras att detta verk som skrevs under 1000-talets första hälft beskriver en pågående islamisk utveckling som redan i detta tidiga skede tenderar att lyfta fram imperiella aspekter som centralstyre och en komplicerad byråkrati. För att exemplifiera, i Qur'anen finner vi, ”Påbjud det goda och förbjud det onda (3:104), något som på Profetens tid, må Allah välsigna honom och ge honom frid, förstods som varje mans plikt och ansvar men som nu blivit institutionaliserat till konceptet om hisbah och att ansvaret för lag och ordning nu bara tillfaller ”upprätthållaren av lag och ordning” med andra ord; statspolisen.

Ord i boken så som Dar al-Islam, Dar al-Harb, bayt al-mal, mushrik, kafir och liknande har inga tillfredställande motsvarigheter på vårt språk och bruket av dess terminologi ökar bland icke-arabisktalade muslimer globalt och används därför i sin orginaltappning i boken. För ytterligare fördjupningar om dess meningar och definitioner hänvisar jag till Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufis skrifter och till de verk som översatts under hans vägledning, så som Root Islamic Education, eller de böcker som översatts av 'Aisha Bewley, Imam Maliks Muwatta och Qadi 'Iyads ash-Shifa. En ordlista har dock lagts till i denna boks slut.

– Dr Asadullah Yate

omtolkat till svenska av Abdussalaam Nordenhök

zp8497586rq
electronic cigarettes ego twist
zp8497586rq

Kommentarer avstängda.