Dikt inför sayyiduna Shaykh Muhammad bin Yahya al-Ninowy

februari 1, 2012 En kommentar »
Dikt inför sayyiduna Shaykh Muhammad bin Yahya al-Ninowy

Författad av den fattige slaven Abdussalaam Nordenhök

***

Draget i rättvisans namn, Dhul-Fiqar, Ninowas svärd.
Vår mästare, då och nu, fuqara bespista vid Hushållets härd.
Mawlana bin Yahya, via Thaqalayn lärd.
Vår fest bjuder in envar Faqir, vid Ninowas brunn närd.
Muhammad bin Yahya, finns ingen bättre värd.
Blott fuqara inbjudna, ingen prästerlig högfärd.
Inför dig, sayyiduna, öppnas nästa värld.

Vi samlas vid din främre sida, vid Allah vi högtidligen svära.
Trohetsed om att försvara Profetens nära och kära.
Din bägares vin renar oss från envar irrlära.
Vad mer än ditt ljus kan denne utblottade faqir begära?
Denne vår vishetslärare så ödmjuk och jordnära.

Ya Muhammad!

En kommentar

  1. Mohammad Khalil 2 februari, 2012 på 11:03 - Reply

    Allah!

Skriv en kommentar