Bilad ash-Sham behöver din hjälp!

februari 10, 2012 En kommentar »
Bilad ash-Sham behöver din hjälp!
En ung man i Homs som sörjer sin faders bortgång

Den fascistiska regimen i Syrien, ledd av Assad-dynastin, befinner sig i krig med den syriska befolkningen, vars majoritet utgör muslimer från Ahl us-sunnah wa’l-jama’ah. I provinsen Homs regnar det granater över civilbefolkningen. Syftet är att kros

sa all form av motstånd mot regimen. Moskéer, byggnader och sjukhus har brutalt angripits av regimtrogna ligister, de så kallade ”shabiha”. Regimen gör allt i sin makt för att slå ned proteströrelsen. Ingen lämnas orörd. Kvinnor, barn, äldre och lärde har blivit misshandlade, våldtagna och massakrerade. Tillvägagångssättet är byggt på en hänsynslöshet som överträffar Israels massaker i Gazaremsan under årsskiftet 2008/2009. Diplomatiskt, finansiellt och militärt stöd kommer från Ryssland, Iran och den libanesiska Shia-milisen Hezbollah.

Till följd av detta har hundratals lärde från Ahl Sunnah skrivit under ett dekret som uppmanar till väpnad kamp mot regimen. Den högt ansedda Shaykh Muhammad al-Yaqoubi och den respekterade stormuftin i Egypten Shaykh Ali Gomaa är några av de som stödjer detta dekret. I sin fatwa uppmanar al-Yaqoubi den som kan att bära vapen för att skydda sig mot regimens attacker.

Vill du hjälpa det syriska folket? Nordisk hjälp står bakom en insamlingskampanj till Syrien. För att donera skickar man ett SMS till 72970 med följande innehåll:

NH *Beloppet som man vill donera* (Ex: NH 200 kr)

Observera att det ska vara mellanslag mellan NH och beloppet man vill donera. Utan detta mellanslag genomförs inte din betalning.

Sprid detta meddelande vidare!

All seger kommer från Allah!

En kommentar

  1. Abdussalaam Nordenhök 10 februari, 2012 på 15:56 - Reply

    Må Allah välsigna Sayyiduna Shaykh Muhammad al-Yaqoubi, vår tids lejon och en av de sanna sufishuyukh, och alla de ’ulama som skrivit under fatwan.

Skriv en kommentar