En inblick i bönen enligt Malikiyyah

mars 22, 2012 7 Kommentarer »
En inblick i bönen enligt Malikiyyah

Artikel skriven av Shaykh Ahmad ’Ali

Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm
wa-Sallallāhu ‘alā habībihi’l-Mustafā wa-‘alā Ālihi wa-sahbihi manārāti’l-hudā

För ett tag sedan beställde sidi ’Abdus-Salâm Nordenhök av mig att skriva några rader om den juridiska kontroversen i frågan om att utföra bönen med händerna hängandes vid sidorna, det som tekniskt benämns som sadl, eller att be salah med händerna korsade över magen, qabd.

Jag avvärjde att besvara detta eftersom denna fråga har kommit att bli ännu en steril, intetgivande och tidsslukande ständigt återkommande fråga som kostat floder av bläck som investerats i att ”förena muslimerna i en enda praxis”, när saken är att just mångfalden är en profetiskt lagstadgad rikedom berörande all praxis som baserar sig på solida bevis. Obetänksam oro och missriktad omtanke att återställa saker och ting till en konformism är naturligtvis ofrånkomligen ännu ett bidrag till schismatisk oenighet bland såväl malikiter som alla andra muslimer, och dess främsta orsak är attackerna från de ignoranter som svurit trohet till paradigmet från Najd.

Jag vill icke desto mindre dela med mig att en värdefull pärla, som författats av en av de främsta shuyûkh från Darqawiyyah tariqan i modern tid: Sidi Muhammad al-Marûn. Hans två mest signifikanta lärare var A) Mawlây ’Abdur-Rahmân, som var son till Mawlây at-Tayyib and sonson till Mawlây al-’Arabi ad-Darqawi, grundaren av Darqawiyyah tariqan (författaren till de välkända breven, elev till ’Ali al-Jamal från Fes vars undervisning är samlad av några hans murider i en bok utan titel som utgavs på engelska med titeln ”The Meaning of Man”, (Klicka här) och B) Shaykh Ahmad al-Khumsi. Sidi Muhammad al-Marûns största verk som skribent var hans mästerliga kommentar, namngiven “Shumūs al-Anwār wa-Ma`ādin al-Asrār” (Ljusens solar och hemligheternas värdefulla metaller) som var en kommentar på Imâm ash-Shâdhilis lärare ’Abdus-Salâm ibn Mashîshs berömda salât ul-Mashîshiyyah.

Tack vare den allmänna kotymen bland sufierna, att en mästare sitter framför sina elever, så bevarades av hans elever även en myriad av ordskatter i form av aforismer, speciella böner, epistlar, offentliga tal, muntliga lektioner, etc.
I en av dessa informella tal talade han om frågan om sadl eller qabd (Shaykhen dog 1996, för 16 år sedan, i en tid då både qabd och sadl praktiserades i Marocko, och debatten redan hade rasat under en tid. Shaykhen sade:

Imam Mâlik fann att folket i al-Mâdinah utförde bönen med deras händer hängandes längs med sidorna, att de utelämnade basmalan före surat al-Fatiha, och att de inte reciterade isti’âdhah i bönens början.

Profeten, vår mästare Muhammad, må Allah välsigna och skänka honom frid, brukade be med händerna fritt hängandes längs med sidorna (med sadl al-yadayn). När han färdades till Syrien så fann han att prästerna, rabbinerna och munkarna utförde deras bön med händerna korsade över magen. Jibril visade sig och instruerade honom då hur han skulle utföra bönen i enlighet med vad som varit sunnah och etablerad praxis bland de övriga profeterna och sändebuden före honom. Allah hade gett tre ting till samtliga profeter: 1) att skynda sig att bryta fastan; 2) försenandet av gryningsmåltiden före fastan; 3) placerandet av höger hand över vänster hand i bönen. Således kom han, må Allah välsigna och skänka honom frid, att korsa händerna för att disciplinera följeslagarnas medvetenhet i bönen. Under denna period av profetskapet kom därför följeslagarna att bevittna qabd i salâh.

När tiden var inne för vår Mästare Muhammad och döden nalkades, må Allah välsigna och skänka honom frid, och det återstod 17 månader och 7 dagar av hans liv, så återvände han till sin första praxis att be med händerna längs med sidorna. Han dog medan sadl var hans praxis i salâh, och Jibril lämnade honom aldrig ens för en stund under dessa 17 månader och 7 dagar.

Vi frågade shaykhen, må Allah vara nöjd med honom (dvs Mawlāy ‘Abdur-Rahmān b. Mawlāy at-Tayyib b. Mawlāy al-‘Arabī ad-Darqāwī) om att be med händerna längs med sidorna eller korsa dem över magen (sadl eller qabd), och han svarade följande: ”Ingen återberättelse har någonsin rapporterats från min far eller farfar, från Sidi ’Alî al-Jamal eller från dennes lärare eller från någon föregångare på denna stig, hela vägen tillbaka till ash-Shādhilī och Ibn Mashîsh och från dessa hela vägen tillbaka till vår mästare Muhammad, Sallallâhu ’alayhi wa sallam, att någon av dem bad med deras händer korsade över magen. Ingen sådan praxis i bönen har kunnat uppvisas i hela denna kedja av tarbiyyah, inte heller från Mawlāy ‘Abdu’l-Qādir al-Jīlānī eller Sidi Ahmad bin Nāsir eller Sidi Ahmad at-Tījānī: ”Det har inte rapporterats från någon av dem att de bad med deras händer korsade”.

 

7 kommentarer

 1. samir 27 mars, 2012 på 17:36 - Reply

  Salam aleykum.

  Tack för en intressant text. Undrar om det finns några källhänvisningar till det som skrivs i texten. Historien om Syrien var det första gången som jag hörde, vem har detta rapporterats ifrån?

  Likaså undrar jag vem som rapporterat att när det återstod 17 månader och 7 dagar av profetens (s.a.w) liv, så återvände han till sin första praxis att be med händerna längs med sidorna och att han dog medan sadl var hans praxis i salâh,?

  Baarak Allahu fikum

  Samir

 2. Abdussalaam Nordenhök 28 mars, 2012 på 09:07 - Reply

  As salaamu ´alaykum Samir al-Jazairi,

  Om detta ämne intresserar dig och du vill ägna dig åt djupstudier beträffande sadl al-yadayn eller qabd så föreslår jag dessa länkar:

  http://www.muwatta.com/ebooks/english/qabd_and_sadl.pdf

  http://www.amalikiperspective.com/wp-content/uploads/2011/01/Sadl-al-Yadayn-Yasin-Dutton1.pdf

 3. samir 29 mars, 2012 på 23:48 - Reply

  Salam aleykum. Tack för länkarna som innehöll intressant fakta. Kan dock inte finna att någon av haditherna, som diskuteras i länkarna, angående qabd, nämner historien om profeten Muhammads resa till Syrien och Jibril uppenbarelse därefter. Hadithen ”Allah hade gett tre ting till samtliga profeter” finns med i länkarna men där står ingenstans att detta uppenbarades efter en resa till Syrien. Vet du var ”Syrien historien” kommer ifrån ?

  Likaså så nämner artikeln ovan väldigt specifik att när det återstod 17 månader och 7 dagar av Profetens (s.a.w) liv, så återvände han till sin första praxis att be med händerna längs med sidorna. Detta verkar inte heller finnas med i länkarna. Undrar från vem detta har rapporterats? Om du har kontakt med artikelförfattaren och kan fråga honom så hade det uppskattats. Förlåt om jag är besvärlig men just detta ämne har intresserat mig en längre tid och jag vill gärna bredda min kunskap angående detta 🙂

  Baarak Allahu fiik

 4. samir 1 april, 2012 på 15:07 - Reply

  inshallah. baarak Allahu feek

 5. Abu Yahya 10 april, 2012 på 17:22 - Reply

  As-salamu ´alaykum,

  Må Allah Ta´ala välsigna er.

  Enligt al-Shaykh Badruddin Yahya ibn Ahmad al-Misri så är det etablerad fakta att Shaykh ´Abdul-Qadir al-Jaylani (quddisa sirruhu) författade bl.a just Al-Ghunya, där han i kapitlet om Salah nämner just att qabd ovanför naveln är en av bönens Sunan. Det vore underligt om detta var pga. den Irakiska praxisen då han nämner en hel del Fiqh och Aqidah punkter som nog kan anses som mycket mer kontroversiella.

  Wa Allahu a´lam.

 6. Keivan 10 juni, 2013 på 23:05 - Reply

  Assalamu ´alaykum,

  Gällande även ovannämnda Ahmad at-Tijani (quddisa sirruhu) ska Shaykh Abu-Bakr Atiq (radi Allahu ’anhu) ha rappoterat denne med sina händer korsade t.ex. i Algeriet. Vidare exempelvis ska Sidi Mahy Cisse al-Tijani ha sagt ”Shaykh al-Tijani also wished to pray qabd but was not given the permission then as he had other affairs to see too, as well as the fact that his following in Morocco was not large enough to bring about such a change. Everything has a time and it is the Shaykh al-Tijani who ordered Shaykh Ibrahim to revive this Sunnah among the Malikis.” Kan även nämnas att andra som Imam Ibn Abd-al-Barr, Sidi Ahmad bin Idris, Sidi Muhammad bin Ali al-Sanusi, Kattani och Ghumari Shuyukh osv (radiy Allahu ’anhum ajma’in) skall korsat sina händer med.

  Hursom finnes det intressanta åsikter beroende på var man läser: Ex. http://www.seekingilm.com/archives/335

  Wa Allahu a´lam. Må oss alla ”i första hand” be med våra hjärtan, nämn gärna nåd för mig i era…

Skriv en kommentar