Abu Ja’far al-Madani – en av de tio Koranrecitatörerna

maj 13, 2012 Ingen kommentar »
Abu Ja’far al-Madani – en av de tio Koranrecitatörerna

Han är Yazid ibn al-Qa´qa´ Abu Ja´far al-Qari’ al-Madani (d. 130 e.h.). Han är en av de tio Koraniska läsningarnas imamer. Abu Ja´fars läsning (qira’ah) är en av de tre läsningar som tillsammans med de sju som Ibn Muja

hid inkluderade i Kitab as-sab´ fi al-qira’at utgör de tio autentiska Koraniska läsningarna (al-qira’at al-´ashr).

Abu Ja´far, som var från Madinah, lärde sig Koranen under Mu´awiyahs tid som kalif.[1] Han reciterade Koranen till Madinah-borna före striden vid al-Harrah år 63 (e.h.), vilken utkämpades mellan Yazids armé och Madinah-borna samt många framstående sahabah.[2] Abu Ja´far studerade Koranen under bland andra Abu Hurayrah och Ibn ´Abbas, likaså relaterade han hadith från dem, och imam Malik, ad-Darawardi och ´Abd al-´Aziz ibn Abi Hazim relaterade hadith från honom. Han är dock mer känd som en imam i qira’ah än hadith. Ibn al-Jazari betonar att Abu Ja´far var en av de stora imamerna från efterföljarna (tabi´un), och det har rapporterats att han bad tillsammans med Ibn ´Umar.[3]

Abu az-Zinad sade: ”Det finns ingen i Madinah som reciterar mer enligt sunnah än Abu Ja´far.”[4] Imam Malik sade att ”han var en rättfärdig man”, och Yahya ibn Ma´in poängterade att Abu Ja´far ”var imamen för folket i Madinah i qira’ah.”[5] Det har rapporterats från Nafi´ att han sade: ”När Abu Ja´far tvättades efter sin död såg de närvarande något som liknade ett papper från en mushaf mellan hans hals och hjärta. Ingen av de närvarande hyste något tvivel om att det var Koranens ljus (nur al-Qur’an).”[6] Det har rapporterats att Abu Ja´far visade sig i en dröm efter sin död och att han bland annat sade till dem som såg honom: ”Meddela de goda nyheterna till mina följeslagare och till alla som reciterar min qira’ah att Allah har förlåtit dem …”[7].

Nafi´ ibn Abi Nu´aym, Sulayman ibn Jammaz och ´Isa ibn Wardan är några av Abu Ja´fars mest välkända studenter. Nafi´ förde vidare en egen qira’ah, via Warsh och Qalun, medan Ibn Jammaz (d. 170 e.h.) och Ibn Wardan (d. 160 e.h.) är Abu Ja´fars två främsta studenter och de som bevarade hans qira’ah.

Följaktligen är både Abu Ja´fars och Nafi´s läsning madinska. Det finns flera likheter dem emellan, men även flera skillnader. Några av Abu Ja´fars läsnings utmärkande drag är färre hamzah än i läsningar som Hafs från ´Asim, att plurala pronomen med bokstaven mim får ett dammah och läses som en lång vokal (´alayhimoo, ilayhimoo, Rabbuhumoo etc.), ikhfa’ bi-ghunnah när nun sakinah och tanwin följs av bokstäverna kha’ och ghayn, samt diverse skillnader i vokalisering och text från vanligare läsningar som Hafs från ´Asim (maliki yawmi’d-din kontra maaliki yawmi’d-din [1:3 el. 1:4, beroende på qira’ah], faja´alahumoo ka´asfin maakool kontra faja´alahum ka´asfin ma’kool [105:5], fa-la yakhafu uqbaha kontra wa-la yakhafu uqbaha [91:15], etc.).

Under reciterar shaykh Ahmad al-Mi´sarawi Surah al-Fil enligt Ibn Wardan från Abu Ja´far:

http://audio2.islamweb.net/quran/mesarawi/ibnwerdan_abujaafar/105.mp3

————
[1] Adh-Dhahabi, Siyar a´lam an-nubala’, 5:287
[2] Ibn al-Jazari, An-nashr fi al-qira’at al-´ashr, s. 178; Siyar, 5:287
[3] An-nashr, s. 178
[4] An-nashr, s. 178
[5] An-nashr, s. 178
[6] An-nashr, s. 178; Siyar, 5: 288
[7] An-nashr, s. 178

Skriv en kommentar