Behovet av amr – Shaykh Abdalhaqq Bewley

juli 16, 2012 Ingen kommentar »
Behovet av amr – Shaykh Abdalhaqq Bewley

O ni som tror! Var medvetna om Allah med en taqwa som tillkommer Honom,
och dö inte annat än som muslimer.
Håll ni alla fast i Allahs rep, och splittras icke. (3:102-103)

cheap cialis without prescription

xt-align: center;”>***

Shaykh Muhammad al-Yaqoubi föreläser framför amir al-mu'mineen kung Muhammad av Marocko

Shaykh Muhammad al-Yaqoubi föreläser framför amir al-mu'mineen kung Muhammad av Marocko

En aspekt av den avhuggna Sunnah som så desperat behöver återupprättas och som måste vara på plats för att vi återigen ska få se Allahs Dîn återupprättad i sin helhet är något som indikeras i dessa verser från Sura Ali ’Imran och som var något självlart för de första muslimerna i Madina, nämligen; signifikansen av den muslimska kommunitetens politiska enhet.

Som vi har påpekat förr så är vissa aspekter av vår Dîn absolut beroende av det som är ett nödvändigt villkor för den kompletta implementeringen av shari’ah i dess helhet. Ledarskap är för det första en nödvändighet för envar och varje muslimsk grupp på lokal nivå. Utan ledarskap kan det inte finnas en kommunitet som sådan och utan ledarskap kommer muslimerna i ett område, speciellt de som lever under ett manifest kafir-styre så som vi gör, att oundvikligen degenereras till små sönderslitna lösryckta familjeenheter som är totalt undergivna kafir-statsmaskineriets invändigt korruperande auktoritet. Så alla muslimer borde återuppväcka den politiska formen som dikteras från Qur’an och Sunnah och samla sig gemensamt under lokala amirer ur deras egna led till vilka de avlägger bay’ah, trohetseden. Då kan zakat bli korrekt insamlat och distribuerat och muslimerna kan i grupp börja samla politisk makt och Islam kan ges det erkännande den förtjänar. Vi är lyckliga att ha en amir här i Norwich så jag påminner alla muslimer här att dra nytta av det så att vi kan presentera en förenad front och stärka oss själva och upphöja Islams låga profil i denna stad och i landet i sin helhet.

Men självfallet är lokalt ledarskap inte alls tillräckligt. Sunnah kräver en ledare för hela kommuniteten och vi har haft dessa ända sedan Profetens tid, sallallahu ’alayhi wa sallam, fram till 1922 när den siste Osmanske kalifen blev avsatt. Fram till dess, trots deras massiva teknologiska överlägsenhet och trots att de nästlat sig in i områden i Dar ul-Islam, så hade kafir-makterna inte kunnat knäcka den politiska och spirituella enheten i denna ummah i sin helhet. Ödeläggelsen av khilafa resulterade emellertid i den direkta styckningen och upplösningen av Dar ul-Islams politiska realitet och ett flertal varianter av nationalism och andra importerade ideologier ersatte Islam som det dominanta politiska etoset i den muslimska världen.

För att Islam ska återfå sin rättmätiga plats som världsledande så måste umman återfå sin Kalif. För att detta ska kunna ske så måste vi som muslimer inse vårt eget behov av detta och uppmuntra till att detta ska spridas som ett hälsosamt virus i ummans sjuka kropp i dess uppstyckade tillstånd. Om vi som grupp här i denna stad och om andra grupper som insett detsamma, något som finns över hela världen, aktiverar vår vilja till detta och aktivt kallar till detta och om vi ber Allah med uppriktighet och kontinuitet, så finns det inget tvivel om att Han hörsammar våra böner. Vad leder till Hans förnöjsamhet mer än att de som dyrkar Honom med uppriktighet så som Hans sista och mest älskade Sändebud lärde återigen ges styrka och förenas?

Det som skett i Tjetjenien är plågsamt och hemskt och vi ber Allah att hjälpa våra muslimska bröder mot de våldsamma angrepp de utsätts för. Men tänk er så annorlunda det skulle varit om den muslimska opinionen kallade andra att deltaga i stridigheterna under Islams fana och att Tjetjenien skulle blivit ett Dar ul-Islam för alla muslimer efter det att de vann sin seger mot ryssarna. Ryssarna hade inte kämpat mot en liten isolerad sorglig nation utan hade fått kämpa mot en fjärdedel av befolkningen i världen.

Om hundra miljoner muslimer skulle kallat till ummans politiska enhet så skulle inte de pakistanska generalerna ha kapitulerat, så som de gjorde, inför världsbankismen efter deras framgångsrika statskupp, och generalerna skulle varit tvungna att implementera Shari’ah och ta på sig ansvaret för att leda denna ummah vilket hade skänkt glädje till den stora majoriteten av deras egna befolkning.

Det råder inget tvivel om att ett tillräckligt stort antal muslimer hade tagit ansvaret på sig att finna en muslimsk ledare, då skulle vi förr eller senare ha någon stark individ som svarat på kallet och axlat ledarskapets mantel och höjt Islams fana högt i denna värld återigen. Men jag återupprepar, vi muslimer måste först aktivera i våra egna hjärtan en stark vilja i denna ledarskapsfråga och vårda och stimulera detta och ta upp frågan igen och igen med alla muslimer vi stöter på eftersom:

Allah förändrar inte ett folks tillstånd förrän de förändrar det de har i sig själva. (13.12)

Ett potent vapen vi bär i vår hand för att realisera nytt ledarskap är den kraftfulla du’an, du’a Nasiri. Vi reciterar den här hos oss dagligen efter salat adh-dhuhr och om ett stort antal muslimer i moskéer världen över skulle anamma denna praxis och recitera den ofta och med uppriktighet, då skulle vi, är jag personligt övertygad om, uppnå vårt mål på kort tid. Jag avslutar genom att ge er tre verser från denna du’a och minns att framgång och seger är från Allah och genom Allah allena.

O Herre, skänk Din klara seger till den som tar makten och skänker styrkan åter till denna Dîn.
Och hjälp honom, O Du Överseende, och de som lyder honom och fyll hans hjärta med det som leder till Din förnöjsamhet.
O Herre, stärk vår Muhammadanska Dîn, och gör dess slut lika mäktigt som den var i dess begynnelse.

Shaykh Abdalhaqq Bewley tillsammans med Shaykh 'Ali Laraki och Abdassamad Clarke på Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufis Mawsim 2011

Shaykh Abdalhaqq Bewley tillsammans med Shaykh 'Ali Laraki och Abdassamad Clarke på Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufis Mawsim 2011

Shaykh Abdalhaqq Bewley

Skriv en kommentar