Moderskap – av Shaykh Nuh Keller

oktober 2, 2012 Ingen kommentar »
Moderskap – av Shaykh Nuh Keller

***

”När en kvinna får sitt första barn, så måste hon ta hand om ett annat liv, som är än mer i behov av hennes självuppoffrande. Med det andra, tredje eller fjärde barnet, så tillhör det mesta av hennes dagar och nätter andra än henne själv.

Oavsett om hon vandrar på den andliga vägen eller inte, kan en sådan moder sällan motstå att snegla tillbaka på det förflutna, när det fanns mer tid till dyrkan, mer meningsfullhet, mer spirituellt sällskap och mer sinnesro. När Allah öppnar upp hennes förståelse, så kommer hon att se att hon är hängiven i en av de högsta formerna av Gudsdyrkan, den som handlar om att forma nya troende som älskar och dyrkar Allah.

Indirekt innebär detta att till hennes dyrkan räknas så många livstiders dyrkan som antalet barn hon satt till världen! Ty för varje andlig strävan hennes barn genomför kommer hon att belönas,  utan att detta på något sätt minskar barnens egna belöningar.Varje tvagning, varje bön, varje fasta, varje pilgrimsfärd och t o m det som hennes framtida ättlingar utför i framtiden, fram till tidens ände! Och även om hennes avkomma inte infriar hennes vision för dem, så kommer hon att belönas för evigt i Paradiset i proportion till sina egna goda intentioner i sin fostran av dem, som ju var att de skulle bli gudsfruktiga!

Vid sidan av den otroliga belöningen, som ryms på denna Väg, så är det märkbart att de som gagnas mest av att dra sig undan i ensamhet för dhikr och dyrkan, är kvinnor som fött och fostrat barn. Med enbart en liten stund varje dag av åminnelse och bön genom åren, men med mycket hårt arbete, slit och uppoffrande för andra, så överträffar de många yngre personer, som haft mer tid, lagt ner mer ansträngning och ”andlig strävan” för Allahs skull.

Det de finner är större, för att deras tillstånd och relation till Allah är större, nämligen den vördnad, det hopp och den kärlek till det Gudomliga som de välsignats med, fått insikt om och förverkligat genom åratal av uppriktig strävan för Honom.”

– Omtolkat till svenska av Latifa

Skriv en kommentar