Ett panorama över traditionell Islam i Bosnien

november 5, 2012 Ingen kommentar »
Ett panorama över traditionell Islam i Bosnien

En av Darqawiyyah tariqans fuqara, Kerim Hrustanovic, presenterar nedan sin intention att undersöka Islams historia på den europeiska kontinenten.

***

Bismillahir-Rahman ir-Rahim wa salatu wa salaam ’ala Rasul Allah,

Jag påbörjar härmed ett projekt som jag hoppas kommer gynna oss alla som muslimer i Europa, in sha Allah. Som bosniak och nyss antagen vid en europisk madrasa i Spanien, och som en student som har planer på att studera shari’ah i Tunisien för att dra mitt strå till stacken i arbetet med att återuppväcka europeisk Islam, kan jag identifiera hos mig själv en besvikelse när jag ser vad mitt folk förlorat. Vår Dîn på Balkan har filterats genom ett kommunistiskt och modernistiskt filter och kvar har vi ett halvpatetiskt försök till ett kulturarv. Efter att denna tydliga dekonstruktion bevisligen skett bedrar en bosniak ingen annan sig själv när han tror att han kan vara en ”modern” europé och låta bajram och kurban barjam bli en helgdag likt påsken och julen. Efter kriget har Balkan plågats av en viss reformsekt från Najd i Saudiarabien som anlänt till Bosnien och de har försökt, och i mångt och mycket rönt framgångar, med att sprida sin snedvridna tolkning av islam. Vi måste skapa en motkraft till detta genom att återuppväcka vårt eget arv. Vi instämmer naturligtvis inte med den sträva doktrin de förmedlar, men i många fall är den ”traditionella” hanafitiska islam vi har kvar i Bosnien lika extremistisk i dess ljumna slapphänthet och sin iver att omfamna all form av modernitet. Den påstår sig följa hanafiskolan men är i själva verket endast en biprodukt av ett kommunistiskt styre som har behandlat islam som en hink med mjölk som surnat i solen efter att ha stått orörd alldeles för länge. Att som traditionalist benämna denna amputerade islam med det beskrivande adjektivet ”traditionell” kan i själva verket vara missvisande om det görs för att uppmåla en dialektik där den reformerta wahhabismen ställs som motpol till en imaginärt kulturellt välförankrad Islam. Min avsikt med mitt pågående studium är att presentera olika arbeten av genuint traditionella bosniska ’ulama från 1800-talet och tidigt 1900-tal, för att därigenom påvisa hur traditionell islam implementerades och således egentligen bör praktiseras i Bosnien. Den ska visa att Allahs lagar har funnits hos oss, i praktik såväl som i livsåskådning, långt innan den nya religionen demokrati introducerades och att Islam inte är något extremt påfund som araberna introducerat i vår kulturella kontext efter kriget. Jag vill också visa för vår svenska publik att shari’ah har fungerat smidigt i Bosnien, mitt i hjärtat av Europa, i över 500 års tid. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden kunna publicera fler relevanta och intressanta paragrafer och arbeten av bosniska, europeiska ulama. Islam tillhör Europa.

Rejs Ulema Dzemaludin Causevic

Rejs Ulema Dzemaludin Causevic

Rejs Ulema Dzemaludin Causevic om zakat (del 1)

Ordet zakat betyder renlighet, men dess egentliga mening innebär att man ”ökar sig själv”, att man växer (framgång). Araber använder till och med detta ord för att referera till grödor, när grödan växer bra. I shari’ans terminologi innebär zakat att man separerar en viss del av sin egendom som är utmätt med shari’ans lagar, och detta ska sedan ges till fattiga muslimer.

Vi kan se att de språkmässiga och shari’ah-mässiga betydelserna i grunden är kopplade till varandra. När en man delar med sig en del av sin egendom och ger den till fattiga, så rensar han sig själv från dåliga egenskaper såsom snålhet och girighet. De fattiga får på så sätt med denna nya egendom en möjlighet att sysselsätta sig själv med arbete och att expandera sin egendom. Den personen som har hjälpt den fattige söker självklart barakah och mer egendom. På detta sätt fullföljer de båda betydelserna av ordet zakat, d.v.s. både renlighet och framgång.

Zakat tillhör kategorin ’ibadah. Det blev en fard i ’ibadah andra året efter Hijra. Det är fard för en muslim som befinner sig i ett friskt tillstånd. För de som inte är det, lyfts denna fard från dem. Gränsen för denna obligation mäts utifrån personens behov samt genom att mäta ens nisab. Nisab i silver ligger på 200 dirhams, och i guld ligger det på 20 miskal.*

*Notera att Reis Causevic inte nämner att papperspengar är ett fullgott sätt att betala zakat på. På hans tid var det en självklarhet att zakat betalas i dessa två ädelmetaller, trots att papperspengar var i allmänt vedertaget bruk i samhället, då som nu.

Dzemaludin Causevic (1870-1938) var en hanafi-’alim, poet och mevlevi-shaykh. Han föddes i en liten by i Bosnien som hette Arapusa. Han studerade först under sin fader Ali Hodza Causevic. Därefter fortsatte han sina studier i en madrasa i Bihac. Efter studierna i Bihac reste han till Istanbul där han fortsatte och fullbordade sina studier. Han återvände senare till Bosnien där han blev tillsatt som reis-ulema 1918-1930.

Citerat från sid 401 ur boken Dzemaludin Causevic Prosvetitelj i reformator, publicerad 2002

– Omtolkat till svenska från bosniska av Kerim Hrustanovic

Skriv en kommentar