Makens försörjningsplikt vid hustruns sjukdom

november 7, 2012 Ingen kommentar »
Makens försörjningsplikt vid hustruns sjukdom

Fråga:

Är mannen förpliktigad att betala sin hustrus medicinräkning i Maliki-skolan?

Svar:

I den malikitiska skolan, är maken ålagd att betala sin hustrus medicinska utgifter? Det finns två svar på denna fråga. Det första svaret är nej. Det andra svaret är ja.

Om man säger att maken är ålagd att betala sin hustrus medicinska utgifter så antyder detta att hennes medicinska utgifter inkluderas i makens plikt att försörja henne. Det existerar inget som helst bevis som kan stödja detta krav i juristernas böcker. Trots detta, finner vi i vissa muslimska länder – så som Marocko – att man inkluderar medicinska utgifter som något som tillhör makens försörjningsplikt. En av de marockanska kommentatorerna från den marockanska Mudawwanah – Dr Muhammad bin Ma’jooz säger:

”Detta strider mot vad juristerna anser. Det betyder, jag har inte funnit en enda faqîh som lagstadgat det som en plikt för mannen att betala sin hustrus medicinska utgifter. Snarare, jag fann i al-Mughni det som bestrider det som Mudawwanah (i Marocko) framlagt, där han sade: ”Det är inte en plikt för honom (dvs maken) att köpa medicin eller (att betala) en läkare” {Al-Mughni 9/236}Detta nämns också i al-’Amal al-Fasi: ”Hon har ingen rättighet till någon medicin. Men hon har rätten att få betalt för en barnmorska (vid barnafödsel)” {Al-’Amal Al-Faasee: 1/94}” {Ahkaam al-Usrah fee ash-Shariah Al-Islaameeyah: 2/114}

Så vi kan tydligt uttyda från denna passage att ingen av juristerna har fastställt att medicinska utgifter inkluderas i hustruns rättighet att erhålla försörjning från sin make. Så när jag svarar ”Nej” på din fråga så är det på detta sätt jag menar.

En del av orsaken till att denna dom existerar är att i det fall man skulle säga att maken är förpliktigad att betala hustrun medicinska utgifter och att detta är hennes rättighet så betyder detta han blir skyldig henne beloppet om han inte har råd, och det förblir en skuld som sedan kan tas ut från hans arv när han dör innan resterande arvingar får sin del. Det kan också användas som ursäkt för skilsmässa om maken inte har råd att betala de medicinska utgifterna. Detta skulle definitivt öppna en dörr till skilsmässotvister och vissa kvinnor skulle använda det som ursäkt för att fly från en relation, som de inte försökt bevara, för minsta lilla orsak. Förmyndare kan även använda det som en ursäkt för att refusera frierier från goda män som inte har råd att betala deras fruars medicinska utgifter, etc, etc.

Å andra sidan, orsaken till att jag också besvarar din fråga med ”Ja” och att maken tvingas betala hustruns medicinska utgifter är att det ofta inträffar – vanligen i muslimska länder – att hustrun inte har någon form av egen inkomst. I ett sådant scenario är en make som rent faktiskt har finansiella medel att betala sin hustrus medicinska utgifter moraliskt (ej lagligen ålagd) förpliktigad att betala eftersom hon är fattig och beroende av honom, precis på samma sätt som han är förpliktigad att betala för sina föräldrar, sina barn eller andra fattiga släktingar om de är utblottade och han själv är rik.
Allt detta är från ett fiqh-perspektiv.

Men från ett annat perspektiv och att äktenskapet är ett heligt kontrakt som skrivits på att både make och hustru att ombesörja varandras behov och önskemål i en atmosfär av ömsesidig barmhärtighet, respekt, kärlek, så det är utan tvivel lämpligt för en man som är rik att betala hans hustrus medicinska utgifter, precis som det är lika lämpligt att hustrun skulle betala för hennes makes medicinska utgifter om han var sjuk och hon var rik och han var utblottad.

Även om vi tittar på de mest fundamentala komponenterna i makens försörjning av sin hustru – kläder, kost och logi, så ser vi att syftet med att mannen åläggs detta är att säkerställa hans familjs och hustrus säkerhet och överlevnad. Utan mat och lämplig klädsel för varje årstid och logi som skyddar mot kyla under de kalla månaderna så riskeras kvinnas mest värdefulla sak, hennes liv. Så hur skulle vi kunna gissa – utifrån detta perspektiv – att en man som har kapaciteten att betala sin hustrus medicinska utgifter om hon själv inte har pengar skulle välja att låta sin frus hälsa försämras? Om vi skulle tillåta detta, så spelar han en nyckelroll i hennes död. I ett sådant fall kommer han bära skuldbördan och vara skyldig till ett brott.

Den enda skillnaden är att vi inte kan tillåta oss säga att medicinska utgifter inkluderas i en mans försörjning av sin hustru av ovan nämnda orsaker.
Vi måste ha i åtanke att om relationen inte är baserad på barmhärtighet och respekt från allra första början – utan istället baserar sig på att definiera varje persons skyldigheter och rättigheter plus en fysisk attraktion – så kommer man ofrånkomligen stöta på problem så som detta om ingen är villig att skänka mer än vad de är skyldiga till den andra parten, enligt Lagen, med syfte att skapa en mer permanent länk mellan makarna. Att vända sig till Lagen borde vara den allra sista utvägen som ett äkta par gör för att lösa sådana här konflikter. Allt detta avspeglar tydligt tiden i vilken vi lever och faran med bokstavlig tolkning eller fri tolkning av de islamiska källorna.

Och Allah vet bäst.

Abdullah bin Hamid ’Ali

Was Salaam

Skriv en kommentar