Tre sultaner kommer att samla in zakat i shari’ah valuta.

november 14, 2012 Ingen kommentar »
Tre sultaner kommer att samla in zakat i shari’ah valuta.

Tre sultaner in Nusantara kommer att samla in zakat i shari’ah valuta.

av ABDALGHANY AOUESKHANOV

***

Under de sista 100 åren har Islams nödvändiga utveckling blivit presenterad som en ”islamisering” av kapitalismen av förespråkarna från ett läger och en rigid besatthet med privat moralism från ett annat läger. Under denna process har ockerpraxis och kapitalismens institutioner så som bankismen, aktiebörsen och papperspengar blivit euforiskt lovordade som ”islamisk” praxis medan man istället med största allvar fokuserat på sakfrågor som halalkorv och kvinnlig beslöjning. Relationen mellan dessa två till synes separata skeenden är dock intressant att undersöka. Ju mer mat med halal logotyper och hijab-klädda kvinnor som varit visuella i samhället, desto mer Riba som trängt in i samhällskroppen. Malaysia är ett av praktexemplen för detta, hur man lurar sig själv till självgodhet och självcentrerad imaginär rättfärdighet, och den islamiska utvecklingen har lett till den symboliska reklambilden av en kvinna täckt från topp till tå, men körande en bil köpt med ränta, boende i ett hus köpt på ränta, och shopping i gallerior med ett kreditkort i väskan. De malaysiska männen, på båda sidor av det politiska spektrumet som bara lurar sig själva, utbrister glatt och stolt ”Ser ni? Vi klarade av båda saker, Islam och Kapitalism”.

Men en dag anlände en man från ett fjärran land och vandrande rakt ut på torget och skrek ut: ”Riba har korrumperat varenda aspekt av era liv! Detta är inte Islam, detta är en annan religion”. När den överraskade publiken frågade honom om det fanns en lösning, svarade mannen: ”Självklart finns det en lösning. Det som är halal är alltid möjligt. Vi har vår modell, den islamiska modellen. Våra pengar är gulddinaren och silverdirhamen. Våra ledare är sultaner som samlar in zakat och beskyddar de svaga”. De flesta förstod inte, men ett fåtal sanna män litade på mannen, Shaykh ’Umar Vadillo.
Detta var för 20 år sedan. De frön som Shaykh ’Umar planterade dog inte. Dag efter dag vattnades muslimerna i Nusantara med kärlek och tålamod. Och idag är det flera hundratusen över hela regionen som öppet deklarerar: ”Banker och papperspengar måste försvinna från våra liv”. Muslimer i Singapore, Thailand, Indonesien, Malaysia och Filipinerna använder shari’ah-valutan i deras dagliga liv och står fast med Allah och Hans Sändebud i kriget mot Riba.

Sultan Sepuh XIV av Sultanatet Cirebon på västra Java

Sultan Sepuh XIV av Sultanatet Cirebon på västra Java

I år, 2012, har dinarrevolutionen nått en ny dimension då tre muslimska sultaner i Nusantara har stigit fram och deklarerat: ”Vi ska betjäna vårt eget folk, och inte bankirerna”. Den 4 januari deklarerade Sultan Bantilan Muhammad Muizzuddin II av Sultanatet i Sulu i södra Filipinerna att dinaren och dirhamen var den officiella valutan i hela hans nation. Kort efter denna historiska händelse inträffade en annan. Den 28 januari deklarerade Sultan Sepuh XIV av Sultanatet Cirebon på västra Java i sitt palats att han skulle stöpa dinarer och dirhams i hans namn och samla in zakat i guld och silver. Den 21 april deklarerade Sultan Mudaffar Sjah II av sultanatet Ternate i östra Indonesien att halalpengar skulle införas i hans kungadöme.

Sultan Bantilan Muhammad Muizzuddin II av Sultanatet i Sulu i södra Filipinerna

Sultan Bantilan Muhammad Muizzuddin II av Sultanatet i Sulu i södra Filipinerna

En av de närvarande i Mu’amalah-rådet Hajj Umar Azmon sade:

”Sultanen i Ternate är måhända den siste sultanen i regionen som har behållit avsevärd politisk makt, och hans folk erkänner hans position på ett så naturligt sätt och som jag inte observerat i Malaysia eller någon annanstans. Första gången jag mötte sultanen över Ternate var över tio år sedan när jag skänkte honom boken ”Sultaniyyah” av Shaykh Dr Abdalqadir as-Sufi, som är en bok som presenterar en härskares plikter, varav några är att sultanen skall stöpa mynt och samla in zakat i dessa. Tio år har förflutit och nu är Sultanen redo och vi står redo för att detta ska ske”.

Dessa tre sultaner är de första muslimska monarker i modern historia som återinfört shari’ah-valutan och kommit överens att stöpa mynten under den internationella World Islamic Mints standard och således gör de gulddinaren till en de facto internationell valuta. Dessa mynt kommer vara giltiga betalningsmedel i Cirebon, Ternate, Sulu och Kelantan och man kommer inte bara aktivera handel och investeringar i regionen men också inkorporera muslimerna i Nusantara. Om en månads tid kommer de tre sultanerna att samlas tillsammans för att inviga återinförandet av shari’ah-valutan i Nusantara. Denna dag kommer kapitalismens att krympa i den dolda sfären av meningar för när ljuset anländer så försvinner mörkret.
Det kommer att ske en offentlig förkunnelse när denna stora händelse inträffar, och hela den muslimska världen kan bevittna tillkännagivandet av denna Dîn så som inte skett under mer än hundra år.

Sultan Mudaffar Sjah II av sultanatet Ternate i östra Indonesien

Sultan Mudaffar Sjah II av sultanatet Ternate i östra Indonesien

Må Allah välsigna sultanerna i Cirebon, Sulu och Ternate. Må Allah välsigna Nusantaras folk.

Med allt detta sagt, så varnar Shaykh ’Umar Vadillo oss med orden:

”Det fanns korruption innan dinaren, det finns korruption nu när dinaren återvänt, och det kommer att finnas korruption när dinaren cirkulerar. Men när din glädje och mål ligger i att tjäna dinaren som kommer du bli vilseledd och misslyckas. Vårt mål är blott att tjäna Allah. Kom med ett rent hjärta för att fullborda din dyrkan och din plikt gentemot Honom. Gå bortom dinar-agendan och tjäna Honom. Sannerligen kommer du då i myntet bevittna Allah.

När vi muslimer befriar oss själva från våra egna inre demoner, nämligen den falska protestantiska-puritanska förbannelsen som tog över i det politiska vakumet som skapades efter Kalifatets fall, så kommer ni bevittna en Islam som några av er kommer kunna urskilja. Islam är den rena religionen. Den står skriven i envar av oss, troende såväl som förnekare, och när ögonblicket anländer så följer också erkännandet. Vår revolution består i ett återupprättande av meningarna: När ljuset anländer så försvinner mörkret. Det finns inte två krafter i universum, bara En. Det finns ingen makt utom hos Allah. Segern tillhör Honom.

Wa la ghaliba illa Allah.

Det börjar här och nu, överallt och i varje ögonblick.

Kapitalismen är den enda religionen i världen idag, dess konstituition är dess heliga bok, ekonomerna är dess präster, bankerna är dess tempel, papperspengar dess symbol och det är denna religion som förslavat hela mänskligheten, utan något undantag”.

Sultanen sprider guldmynt till folket

Sultanen sprider guldmynt till folket

 

Ytterligare referenser om gulddinaren

Imam Abu Zayd ibn Khaldun (död 1406):

”Uppenbarelsen nämnde dem (dinar och dirham) och länkande många domslut till dem, som till exempel zakat, äktenskap och hudud. Därför måste de inom Uppenbarelsen ha en realitet och specifika mått för taxeringen av zakat och det som domsluten baserar sig på, snarare än icke-shari’ah pengarna. Vet att det är konsensus sedan Islams början och Följeslagarnas tid och Efterträdarna att en dirham i shari’ah är det som när de uppgår till tio stycken väger sju mithqal (en dinars vikt) av guld. Vikten av en mithqal är 72 kornkärnor så att en dirham som är 7/10 är 50 och 2/5 korn. Alla dessa mått är fastlagda enligt konsensus. (al-Muqaddimah)

Imam Abu ‘Abdallah al-Qurtubi (död 1273):

Allah säger i Qur’anen (4:59):

”O ni som tror! Lyd Allah och lyd Sändebudet och de som är satta att styra över er”

Tafsir:

”Denna ayat är en befallning att lyda Sultanen beträffande sju plikter: Stöpandet av Dinar och Dirham, säkerställa mått och vikter, legala domslut, Hajj, Jumu’ah, de två ’Eid-högtiderna och Jihad”.
(Al-Jami’ li-Ahkam al-Qur’an)

Skriv en kommentar