Vårdnad om barn efter skilsmässa – Shaykh Abdallah bin Hamid ’Ali

november 30, 2012 8 Kommentarer »
Vårdnad om barn efter skilsmässa – Shaykh Abdallah bin Hamid ’Ali

Fråga:

As Salam ‘alaykum

Min syster har skiljt sig och har en sjuårig dotter. Hon gifte om sig och bor nu här i USA, medan hennes förre make fortfarande bor i Egypten. Fadern vill träffa sin dotter men hon litar inte på honom för att kunna skicka dotterns ens på semester av fruktan att han ska behålla henne där.

Vad är domen beträffande vårdnaden? Förlorar hon vårdnaden enligt Maliki fiqh? Om så vore fallet, går då vårdnaden till fadern eller till hennes mamma?

Var god förklara. Jag trodde att hon skulle få behålla vårdnaden om sin dotter fram tills hon gifter sig, är det inte så? Tack.

Om den starka modern sade Profeten Muhammad: "Al-umm madrasa" (Modern är en skola)

Om den starka modern sade Profeten Muhammad: ”Al-umm madrasa” (Modern är en skola)

Svar från Shaykh ’Abdallah bin Hamid

As Salamu ’alaykum wa rahmatullah,

Rätten till barnpassning (hidana) ges till de som legalt har denna rättighet, i fallet med en pojke fram tills dess att han når puberteten och när det gäller en flicka fram tills dess att hon blir bortgift. När modern skiljer sig och gifter om sig med en annan man och om hon har ett barn från det tidigare äktenskapet (oavsett om det är en pojke eller flicka) så förlorar hon automatiskt vårdnaden om barnet. Den person som då tar över passandet av barnet är barnets mormor, inte barnets fader. Emellertid är överlämnandet av barnpassningen (hidana) till mormodern bara giltigt om mormodern bor i ett separat hus och inte bor tillsammans med barnets moder. Om de bor i samma hus så förlorar även mormodern hidana.

I detta specifika fall när flickan är 7 år gammal och har förts bort av hennes mor bort från hennes far till en stad som ligger utanför den normala reselängden som tillåter att man förkortar bönerna (77,25 km), då ogiltigförklaras moderns rätt till barnpassningen av två orsaker: Först och främst för att hon gift om sig. Den andra orsaken är att hon tagit ett eget beslut att resa utan faderns tillstånd och vetskap och han har inte godkänt att hans dotter hålls på en sådan besvärlig ressträcka från hans hemort. Att modern är rädd att fadern ska behålla dottern påverkar inte lagen i denna fråga. Således, i ljuset av dessa påverkande faktorer, diskvalificeras modern som vårdnadstagare och barnpassningen (hidana) skall istället ges till hennes släktingar i följande rangordning:

1. Mormor

2. Gammelmormor

3. Moderns farmor

4. Moderns moster

5. Moderns faster

6. Fasterns moster

Denna lista är inkomplett, men bör tjäna sitt syfte i just denna sakfråga.

Modern (eller vilken annan vårdnadstagare som helst) förlorar även vårdnaden (barnpassningen) om hon beter sig skamligt och allmänt ickereligiöst eller söker sig till sådant sällskap som får anses opassande sett från Lagens perspektiv. Hon diskvalificeras då från rätten om vårdnaden (hidana) och i sådana fall går vårdnaden vidare till nästa person på listan. Vi måste dock reda ut vad som räknas som sådan fisq som diskvalificerar en person från vårdnaden. Att inte utföra salah, att dricka alkohol eller umgås med sådant folk, att vara involverad med manifesta syndare, eller att gå utanför sitt hem utan slöja och liknande saker ses som så allvarliga att man då förlorar vårdnaden (hidana).

Vad betyder egentligen vårdnad/barnpassning i islamisk lag?

Hidanah är ett mycket missuppfattat begrepp och bör därför förklaras. Det översätts ofta felaktigt till ”vårdnad”, men den korrekta legala betydelsen inbegriper barnpassning. Alltså, vårdnad = barnpassning (på arabiska hidana) och detta är en dag till dag-fråga som ämnar tillgodose barnets basala behov fram till dess att han/hon är stor nog att flytta in hos fadern. När man säger att vårdnaden (hidana) ges modern så betyder detta ingalunda att faderns förmyndarskap (wilayah) upphävs. Fadern har i islam fortfarande fullt legalt bestämmande förmyndarskap över barnet. Fadern är fortfarande fadern, det är han som är förmyndaren (wali) och familjens (barnens) överhuvud både före och efter en skilsmässa. Fadern har en obegränsad rättighet att få träffa sina barn närhelst han så önskar och modern får aldrig förneka honom att uppfostra barnen. De stora frågorna i barnets liv förblir faderns angelägenhet. Det är fadern som är förmyndare i flickans framtida äktenskap (något som är centralt i en ung kvinnas liv). Uppfostran av barnen, när det gäller de stora besluten, förblir faderns privilegium.

Följdfråga:

As-Salam alaikum,

Barak Allahu Feek Ya Shaykh Abdullah för ditt snabba svar.

Kan du vänligen upplysa mig om anledningen till varför min syster förlorar vårdnaden om hon gifter om sig. Jag vet att detta inte är den enda orsaken till varför hon skulle förlora vårdnaden.

Är det för att hon inte har tid att ta hand om sitt barn om hon gifter om sig? Hennes nye man är mycket öm och älskvärd mot dottern.

Salam.

Svar till följdfråga:

Orsaken enligt standardperspektivet i Maliki madhhab är att modern förlorar vårdnaden/barnpassningen som ogiltigförklaras om hon reser med barnet utanför faderns hemland såtillvida sträckan inte är under 77,25 km. Att hennes nye man är älskvärd påverkar inte situationen alls. Faktumet är att han fortfarande inte är flickans far. Så detta är ingen giltig orsak att förvägra den biologiske fadern hans rättighet att träffa och spendera tid med hans dotter. Den andra orsaken är att om kvinnan gifter om sig, så förflyttas automatiskt vårdnaden till näste person i listan. Så detta är den andra orsaken att hon förlorar vårdnaden. Islam strävar efter att skydda familjens terräng.

En speciell visdom som man kan finna i domen om att modern förlorar vårdnaden/barnpassningen (hidana) när hon gifter om sig är att just beskyddandet av familjens terräng. Med andra ord, trots att den nye mannen i det yttre kan vara älskvärd så har generellt styvfäder inte samma barmhärtighet som de biologiska föräldrarna har. Detta öppnar upp familjens terräng för att barnet ska åsamkas skada. Om det handlar om en flicka, så kan det också ske att styvfadern försöker utnyttja flickan sexuellt eftersom de inte är av samma blod som hennes far.

8 kommentarer

 1. hatiqe 5 december, 2012 på 16:48 - Reply

  aselam alekom jag har en fråga på viken hadith

 2. Abdussalaam 5 december, 2012 på 21:17 - Reply

  Wa ´alaykum as-salaam wa rahmatullah,

  Jag förstår inte din fråga. Var god förklara.

 3. Camilla 1 mars, 2013 på 22:15 - Reply

  Slm har inte modern någon u’gängesrätt m barnet ifall hon gift om sig? Ser man inte till barnets känslomässiga anknytning till modern som ngt viktigt inom islam även om hon gifter om sig. Är det rekommenderat att kvinnan ej gifter om sig efter skilsmässa om hon har barn? Tack för svar.

 4. Abdussalaam Nordenhök 5 mars, 2013 på 11:28 - Reply

  Wa ´alaykum as-salaam wa rahmatullah,

  Modern har full umgängesrätt om hon gifter om sig, men inte rätten att barnet ska bo i hennes nye makes hus.

 5. Sandra 13 mars, 2014 på 21:47 - Reply

  Kan man inte bara ge vårdnaden till fadern? (Om man önskar det)

 6. Abdussalaam Nordenhök 14 mars, 2014 på 09:57 - Reply

  Vi måste särskilja mellan vårdnad och barnpassning. Rätten till barnpassning ges till modern men fadern förblir alltid, i alla scenarion, barnets förmyndare (det vi inom svensk juridik skulle benämna som vårdnad). Det är alltså fadern som bestämmer över sina barn, inom äktenskapet och efter äktenskapet. Barnpassning och moderns rätt till barnpassning är en sak, förmyndarskapet (alltså vårdnaden) över barnen är en annan sak.

 7. Lina 2 februari, 2016 på 10:09 - Reply

  Salam u aleykum.
  Intressanta synpunkter kring skilsmässa, vårdnad och umgänge. Jag vill ställa en fråga som ingen tagit upp.

  Om en man och kvinna skiljer sig pga av att mannen inte bad, praktiserade islam och levde ett liv full av synder (både i äktenskapet och sedan fortsätta efter äktenskapet).

  Ponera att hon blev bortgift, fick utstå mycket dhulm och valde att lämna äktenskapet. Hon som är en gudsfruktande kvinna valde att gifta om sig med en man som frukta Allah och var rättvis. Ponerar att det finns ett barn i bilden. Hur kan islam som ska vara logiskt ändå insistera på att fadern ska ha vårdnaden när han inte kan ge barnet en muslimsk uppfostran?

  Är det bättre att när mamman gifter om sig, att barnet lämnas över till en pappa som följer kultur istället för islam? Är det bättre för barnet att växa upp med en pappa som inte kommer fullgöra sina plikter inom islam, istället för med en mamma och styvpappa som kommer att lära barnet allt det grundläggande om islam och mer?

  Detta handlar om makt. Att kvinnan ska förbli ogift pga rädsla att förlora barnet. Så istället för att kvinnan ska göra halal så tvingas hon till haram för att barnet inte ska tas ifrån henne.

  Rent logiskt så har du fel i dina argument. Islam förespråkar inte att familjer ska splittras men när det gör det så ska man se till barnets bästa. Barnets bästa inom islam är att få en islamisk uppfostran. Enligt flera sheiker som jag konsulterat så ska den som kan ge barnet den bästa islamiska uppfostran behålla barnet, oavsett om modern gifter om sig.

  För wallahi, det finns pappor som inte kommer leda sina barn till hala utan till haram. Och dett skulle vara bättre då?

  Islam är rättvist. Och att försvåra för kvinnan att gifta om sig (speciellt när hon inte vill begå haram) är haram. Varför skulle hon inte göra det?. Hon är väl också människa med lust? Det är väl bättre att barnet blir kvar med modern, då moderns plats aldrig kan tas av mannens nya fru.

  När det gäller barn så kan barnet/barnen träffa båda föräldrarna men ska bo med den föräldern som kan vägleda, uppfostra och visa den islam.

 8. Abdussalaam Nordenhök 2 februari, 2016 på 15:54 - Reply

  1. Detta handlar om makt. Att kvinnan ska förbli ogift pga rädsla att förlora barnet.

  Förklara gärna vilken madhhab du utgår i. Det är basal fiqh som presenterats ovan. Mamman har som nämnt ovan rätt att träffa sitt barn. Barnet förvägras inte från att träffa sin mamma för att hon gifter om sig. Vad det talas om ovan är var barnet ska ha sin permanenta bostad.

  2. Rent logiskt så har du fel i dina argument. Islam förespråkar inte att familjer ska splittras men när det gör det så ska man se till barnets bästa. Barnets bästa inom islam är att få en islamisk uppfostran. Enligt flera sheiker som jag konsulterat så ska den som kan ge barnet den bästa islamiska uppfostran behålla barnet, oavsett om modern gifter om sig.

  Vilka shaykher och vilken madhhab utgår de ifrån? Det finns ett generellt hänsynstagande för att barnet inte ska bo permanent hos en fasiq, och det gäller både för pappa och mamma. Men en sådan dom måste fastslås i domstol. Vem som kan tillhandahålla den bästa islamiska uppfostran är godtyckligt och påverkar inte vårdnaden , lika lite som en islamisk madrasa kan ta barn från deras föräldrar för att uppfostra dem utan föräldrarnas samtycke.

  3. Islam är rättvist. Och att försvåra för kvinnan att gifta om sig (speciellt när hon inte vill begå haram) är haram. Varför skulle hon inte göra det?

  Ingen har förbjudit kvinnan från att gifta om sig (efter ’idda-perioden). Bara att hon förlorar rätten till att ha barnet boende hos sig. Du har använt ordet haram utan grund.

Skriv en kommentar