Khutbah om Syriens krig

december 30, 2012 En kommentar »
Khutbah om Syriens krig
Fredagen, 7 jumada al-awwal 1433

Varje dag på nyheterna så ser vi nya massakrar som utförts av Bashar al-Assads armé och hemliga polis i Syrien. En kylig och utstuderat massaker av kvinnor och barn, nu nyligen i Homs, som visar oss att sonen är precis lika brutal som fadern. Sannerligen, bara idag i tidingarna så läste vi om Assads regims systematiska tortyr som drabbar unga barn. Vi nås av varningar som säger att det kommer sprida sig till ett fullskaligt sekteriskt inbördeskrig. Det som sker i Syrien är dock varken sekteriskt eller ett inbördeskrig. För att räknas som inbördeskrig så ska det finnas två eller fler inhemska distinkta arméer som kontrollerar delar av landet och att alla kämpar för att erövra landet. Men så är inte fallet här. Snarare, det finns en illegitim grupp som massakrerar allt och alla för att behålla makten. Den som kämpar tillbaka försöker bara jaga ut de som inte hör hemma i landet. Ingen refererar till krigen mellan muslimerna och korsfararna som inbördeskrig trots att inkräktarna befann sig i landet i flera generationer. Ingen refererar till krigen mellan Abu Bakr och avfällingarna som inbördeskrig trots att båda sidor var araber. Denna konflikt är inte heller sekterisk, för det skulle indikera att båda sidor tillhör samma religion. Det tillhör inte samma religion, för den ’Alawitiska rörelsen har aldrig och kommer aldrig tillhöra Islam. Sannerligen, fram tills ganska nyligen var de mer kända som Nusayriyyah och de började kalla sig ’Alawiyyah för att kunna beblanda sig med den muslimska majoriteten. Namnet ’Alawiyyah indikerar att de följer ’Ali och försöker få det att framstå som om de är att likna vid de ’Alawitiska kungarna i Marocko och Jordanien. Men sanningen är långt mer dyster. Nusayriyyah praktiserar en shiism som går bortom tolvsekten och är så extrem att den dyrkar ’Ali som gud och förnekar alla Islams plikter. När Ibn Taymiyyah blev tillfrågad om dem sade han:

”Detta folk är kända som nusayriyyah. De och andra typer av esoteriska qaramita är mer kafir än judarna och de kristna. Sannerligen, de är mer kafir än många av månggudadyrkarna. De har skadat denna Muhammadanska ummah mer än de krigiska kuffar så som frankerna och mongolerna och andra”.

Detta är alltså roten till den minoritet som idag styr Syrien.

Imam Habib Bewley

Imam Habib Bewley

Men har de inte likväl blivit accepterade med öppna armar in i mainstream shiism under de senaste åren, så som vissa säger? Jo, så är det. Sannerligen, den framstående shiitiske lärde Musa as-Sadr gav en fatwa 1973 som deklarerade att de tillhörde tolvsekten. Iran har blivit Syriens närmaste allierade och bästa vän och de förser dem med all utrustning och kunskap de behöver för att de ska kunna förtrycka, tortera och kväva folket. Denna allians fortsätter att stärkas och det shiitiska inflytandet växer varje dag i Syrien till den milda grad att en stat som säger sig vara sekulär skyddar och bygger ut de shiitiska helgedomarna och bygger shiitiska skolor och planerar ett shiitiskt universitet. Det shiitiska inflytandet över ett av muslimernas kärnområden har aldrig varit starkare och de okunniga människorna ser inga problem med detta. Är vi inte alla muslimer? säger de. Är inte mainstream shiism egentligen Islam fast med vissa obetydliga skillnader? säger de. Detta är den populära revisionismen som modernisterna följer, och detta inkluderar den förre och den nuvarande stormuftin i Syrien, och deras tankesätt har lett till att man övergett och omskrivit Allahs Dîns parametrar, så som vi ser i ’Amman deklarationen. Sanningen är att shia inte är en sekt inom Islam, de är en tidig avvikelse som rev sig loss från majoriteten och etablerade deras egen religion baserad på blodsarv. Mycket av vad de tror på och kallar till är en direkt motsats till Allahs korrekta Dîn. Till exempel så förbannar de dem som gav oss vår Dîn, Profetens Följeslagare och hans hustrur, och de har skapat en dödskult som ser årliga sorgeritualer som dyrkan. I sanning, den välkände kunskapsmannen Ibn Hazm, sade om dem:

”Al-Rawafid tillhör inte muslimerna. De är en grupp som följer judarna och de kristna i deras lögner och kufr”.

Dessa rawafid har alltid betraktat muslimerna som deras naturliga fiender, och jag vägrar säga sunni-muslimerna för att det skulle indikera att det finns en annan sorts muslim. Det finns bara en muslim, den som följer Sändebudets Sunnah och hans följeslagare. När Ismael as-Safawi etablerade sin shiitiska stat i Iran på 1500-talet så var det hans uttryckta intention att kämpa mot det osmanska muslimska ledarskapet för att försvaga deras makt. För att uppnå detta massakrerade han icke-shiiter och attackerade det Osmanska riket om och om igen. Det var detta svek och deras hat mot Islam som tvingade Suleyman den Store att avsluta sin belägring av Wien när han var nära att erövra Europas själva kärnland för att retirera och bekämpa shiiterna som attackerade hans östra flank. Må Allah rädda Syriens folk från detta svek och dessa lögner och skänka seger åt denna Dîn.

Imam Habib Bewleys församling, Cape Town, Sydafrika

Imam Habib Bewleys församling, Cape Town, Sydafrika

Allah säger i Sin Upphöjda Bok, det som betyder: ”Allah förändrar inte ett folks tillstånd förrän de förändrar det som finns i dem själva”. Och Han säger också, det som betyder: ”Om ni vänder åter, så vänder Vi även åter”. Syriens folk måste inse att ansvaret vilar på dem. Deras tragiska situation kommer inte att förändras till det bättre förrän de vänder åter till Allah och söker Hans hjälp och bara Hans hjälp och slutar upp med att söka hjälp från andra. De måste höja Islams fana. Muslimernas stridsrop är inte hurriyyah eller demoqratiyyah utan la ilaha illa Allah Muhammadun Rasul Allah.

Syriens folk har intalats att deras enda hopp för att nå fred kommer utifrån, att andra statsmakter måste ingripa. De luras att tro att de ska lita på Kofi Annan och på FN och acceptera deras FN:s sex punkters stadgar annars kommer de sjunka djupare i blodsspillan och våld. Syriens muslimer, låt er inte luras! Denna fredsplan kommer inte gagna er! Med all sannolikhet kommer den inte hjälpa er alls utan bara stärka Assads grepp och makten. Och om den medför förändring så kommer det bara innebära att en form av tyranni byts ut mot en annan form av tyranni eftersom inget gott någonsin fötts genom att man tar sig icke-muslimer som beskyddare och nära allierade. Allah säger, vilket betyder:

“O ni troende, tag inte judar och kristna som vänner. De är bara varandras vänner. Den av er som tar dem som vänner är likt en av dem”.

De har deras egen agenda och ju mer du litar på dem desto längre tar de dig från Allah, fram till dess att de är så som dem eller förslavad under dem, finansiellt, psykologiskt och ideologiskt. Deras löften är tomma, eftersom i verkligheten så äger de ingen makt som kan hjälpa oss. Allah säger om de som litar på kuffar:

”Tag inte de otrogna som beskyddare och allierade framför de troende i tron om att ni når makt och styrka genom dem. Makt och styrka tillhör Allah allena”.

I sin tafsir på denna ayah säger al-Qurtubi att detta beskriver hycklarna. De hävdar att de följer Islam, men de ser deras Herre som maktlös och att all makt ligger hos fienden. De litar på kuffar i deras metoder, tekniker och system. De tar dem inte som vänner men imiterar dem blint och uppfyller därmed den profetiska profetian:

”Ni kommer att följa de som kom före er, bit för bit, tills dess att när de kryper in i ett ödlehål så kommer ni följa efter”.

Detta är realiteten med al-Ikhwan al-Muslimin med deras kall till demokrati och delad makt. På ett möte i Istanbul nyligen sade deras ledare Riad ash-Shaqta: ”Vi vill ha ett demokratiskt Syrien och vi vill inte styra landet ensamma”. Med denna ödlehåls-Islam så är de inte en del av lösningen men en del av problemet. Deras metods idioti demonsteras genom Hama massakern 1982 då 20 000 män, kvinnor och barn slaktades av Bashar al-Assads fader. De hade på ett möte i London informerat en gäng iranska präster om deras plan om att störta Assad. Prästerna berättade genast detta för deras regim som i sin tur berättade det för Assad. Deras metod att söka hjälp från andra än Allah ledde till deras fall och hjälpte bara Assad i att stärka sin makt.

Syriens folk måste söka hjälp från Allah och höja Islams Dîns fana och sluta upp med att söka hjälp från andra håll. Allah säger:

”Era vänner är blott Allah och Hans Sändebud och de troende, de som utför bönen och betalar zakat och böjer sina ryggar”.

Deras enda vän är Allah och Han skänker segern till de som tror på Honom och som följer Hans Sändebud och som gör det till första prioritet att etablera Hans Dîn, bönen och zakat, ’ibadah och mu’amalat. När de tar detta kliv, så kommer snart Allahs seger.

Herre, hjälp vår Muhammadanska Dîn, och gör den stark som den en gång var.

Bevara den, O Herre, genom att Du beskyddar de lärde, och höjer dess minaret av ljus mot himmelen.

Förlåt oss och giv oss välmående och överse våra brister och förlåt oss våra synder och varje muslims fel, vår Herre.

O Herre, välsigna den utvalde med Din fullkomliga välsignelse.

Din välsignelse är det som skänker oss seger så som han är värdig.

Välsigna hans ädla familj och ärorika följeslagare och de som följer dem.

En kommentar

  1. Amir Zabidi 16 april, 2019 på 11:56 - Reply

    Assalamu aleykum broder. Idag ser vi att USA, Israel och Saudi Arabien stöttade dem som krigade mot Bashar Al-Assad och inte vice versa. Kriget är över, och det visade sig att Bashar var på rätt sida.

    Om du vill diskuttera ämnet ytterligare, så kan du kontakta mig. / Amir : en Shia Muslim från Malmö som ursprungligen är Sunni.

Skriv en kommentar