Ihopslagandet av två böner – utifrån ett malikitiskt perspektiv

januari 24, 2013 3 Kommentarer »
Ihopslagandet av två böner – utifrån ett malikitiskt perspektiv

Besvarat utifrån ett malikitiskt perspektiv

av Shaykh Rami Nsour

***

Fråga:

Vad är domen för att slå ihop två böner enligt Malikitraditionens lära, är det strikt begränsat till tidpunkter då man befinner sig på resande fot eller är det även tillåtet under andra omständigheter och med andra villkor?

Svar:

Enligt Maliki madhhab så är det tillåtet att använda denna tillåtna dispensation (rukhsa) när man befinner sig på resande fot. När resenären befinner sig utanför sin stadsgräns får han börja förkorta bönerna. När resenären väl befinner sig utanför stadens gränser och resans syfte inte inbegriper olydnad till Allah så kan han antingen utföra ’asr (eller ’isha) tidigare eller försena dhuhr (eller maghrib) baserat på vad som bäst passar situationen. Om du befinner dig på en viloplats när dhuhr inträder och din intention är att befinna dig på resande fot fram till maghrib så kan du be ’asr tidigare. Beträffande maghrib och i det scenario att du befinner dig på en viloplats när maghrib-tiden infaller och du kommer befinna dig på resande fot fram till fajr-tidens infall så kan du utföra ’isha tidigare.

Att försena dhuhr eller maghrib i följande scenario; Om du reser medan dhuhr-tiden infaller och du kommer att befinna dig på resande fot men vet att du kommer stanna innan maghrib infaller så kan du försena dhuhr. Om du befinner dig på resande fot medan maghrib infaller men kommer stanna till innan fajr så kan du försena ’isha.

Som ett exempel, du lämnar Liverpool runt middagstid för att närvara vid en föreläsning efter ’asr i London. Du befinner dig i bilen när dhuhr infaller men du kommer inte nå fram till Londons moské förrän efter att ’asr infallit. I denna situation så kan du försena dhuhr och be den tillsammans med ’asr i London. På vägen hem, efter att ha lämnat London innan maghrib, så går solen ner medan du sitter i bilen. Du kommer att nå Liverpool innan fajr så du kan be maghrib tillsammans med ’isha när du väl anlänt hem.

När det gäller att be bönen innan dess egentliga tid. Om du reser från Liverpool till London en vinterdag, och du stannat för bensin när dhuhr infallit och du vet att du inte kommer nå London innan maghrib, då ber du ’asr tidigare tillsammans med dhuhr.

För att illustrera denna dispensation även när du inte förkortar bönerna: Du bor i Liverpool och reser till Warrington (och kommer alltså inte betraktas som resande). Du reser innan maghrib infaller och solen går ner efter det att du lämnat stadsgränsen. Du kommer befinna dig utanför din stad fram till dess att maghrib-tiden går ut. Du är då tillåten att försena maghrib och be maghrib tillsammans med ’isha.

3 kommentarer

  1. Camilla 14 juli, 2013 på 00:39 - Reply

    Slm, hur långt är avståndet för att man ska kunna förkorta bönerna? Hörde en audio med Muhammad Rami Nsour ..han nämnde 48 km stämmer det? Hur många dgr kan man vara resande? Ber man som vanligt så fort man nått sin destination? Mvh

  2. Abdussalaam Nordenhök 14 juli, 2013 på 10:03 - Reply

    Wa ´alaykum as-salaam wa rahmatullah,

    Du hörde rätt, men 48 miles är dock 76,8 kilometer.

    Du anses resande i 4 dagar (20 böner). Du förkortar då dina böner även när du nått din destination.

Skriv en kommentar