Får kunskapssökarna ta emot zakat?

februari 5, 2013 Ingen kommentar »
Får kunskapssökarna ta emot zakat?

Kan kunskapssökarna mottaga zakat?

Besvarat utifrån ett malikitiskt perspektiv

Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

En stor otjänst sker för närvarande mot alla de studenter som dedikerar sina liv i sökandet efter kunskap. Kunskapsmännen borde vara besparade finansiell oro och därigenom hållas långt borta från att förnedra sig själva genom att försöka sälja deras ”produkt” på kunskapsmarknaden. Det som säljs måste ofta tyvärr marknadsföras. De borde skyddas från att demonstrativt behöva uppvisa sina talanger inför massorna för att kunna ta del av denna världs goda och därigenom bli frestade att vrida och vända på Lagens parametrar och böja på sanningen för att kunna säkra sig tillräcklig materiell egendom.

Följande är en passage ur ett brev som skrev av den man som är känd som den västliga muslimska världens svar på al-Ghazzali, Abū ‘Alī al-Hasan b.Mas`ūd al-Yūsī. Den relevanta delen behandlar frågan om huruvida zakat kan delas ut till de som viger sina liv åt kunskapen:

”Beträffande hans åsikt om att zakat kan delas ut till kunskapsmännen även om de skulle råka vara förmögna, så som beskrivits i verket som författats av (Ibn Marzûq) sonsonen och citerat och godkänt av al-Jannân (= Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Andalusī al-Fāsī, död 1055 AH) och skenbart baserat orden från Khalils Mukhtasar, så är denna åsikt inte rättsskolans åsikt och att ge bejakande fatwa om detta är förbjudet. Det föreligger så att de som får ta emot zakat är begränsat till de åtta välkända kategorierna som den koraniska versen anbefaller och som alla lärde är överens om och dömt i enlighet med. Kunskapsmännen (al-’ulama), domarna (al-qudât) och deras likar skall istället betalas ett tillräckligt belopp från statskassan (Bayt al-Mâl) och borde i egentlig mening inte vara i behov av att ta emot zakat. Om det inte finns en fungerande statskassa (Bayt al-Mâl) så bör en lärd person som är i behov av finansiellt stöd kunna skänkas en del av zakat. En sådan lärd person vore i sanning i ett sådant scenario mer berättigad än andra muslimer i behov. Allah är den Dömande Beskyddaren som skall döma envar som ger fatwa om Allahs Dîn utan tillräcklig kunskap från kvalificerade mästare och därigenom går vilse och vilseleder andra så som den profetiska hadithen beskriver. Vi ber Allah att skänka oss välmående och trygghet”.

Den välkände malikitiske lärde Ahmad b. Mubārak as-Sijilmāsī al-Lamatī (död 1155 AH) som var ett universalgeni, författade en mångfacetterad bok (som för närvarande förvaras som manuskript i Rabats offentliga bibliotek) där han beskriver den generalla mas’ala om vem som skall bära ansvaret och plikten att försörja en kunskapssökare. I sin text tar han sig an denna specifika fråga och härleder från den, i det fall en lärd person inte ges den försörjning han har rätt till från statskassan och den muslimska kommuniteten har misslyckats med att ge honom försörjning, att en kunskapssökare visst ska kunna erhålla zakat.

Skriv en kommentar