Ständig förändring

juni 12, 2013 2 Kommentarer »
Ständig förändring

***

Imam Junayd as-Salik – må Allah vara honom nådig –  sade:

”En uppriktig person förändras fyrtio gånger dagligen, alltmedan den hycklande ögontjänaren förblir densamme i fyrtio år”. 

 

Imam an-Nawawi – må Allah vara honom nådig –  förklarar:

”Innebörden av detta är att den uppriktige personen förändras i enlighet med vad som är lämpligt, oavsett vart det leder honom, så som att utföra bönen när den heliga Lagen ser det som lämpligt, och att hellre föredra att sitta med de lärde eller med de rättfärdiga, eller med sina gäster eller sina barn, eller att engagera sig för att hjälpa en muslim med hans behov, eller att vårda ett brustet hjärta, eller vad det nu än är. Han lämnar då sin vanliga praxis och tar hand om detta.

På samma sätt med fasta, reciterandet av Qur’anen, att utföra sin dhikr, att äta eller dricka, att vara allvarsam eller skämtsam, att njuta av det goda i livet eller att uppoffra sig själv, och så vidare.

Varje gång han ser vad Lagen föredrar i dess kontext, så utför han det, och han är inte bunden av en speciell vana eller en speciell form av hängivenhet så som ögontjänaren är.

– Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab

2 kommentarer

  1. Naeem Isaksson 22 maj, 2020 på 11:01 - Reply

    Å, så vackert! Ma shaa Allah.

    • Abdussalaam Nordenhök 22 maj, 2020 på 21:52 - Reply

      Vackra ögon ser skönhet.

Skriv en kommentar