Viskningar

september 18, 2013 Ingen kommentar »
Viskningar

 Om sataniska viskningar

– utifrån ett hanbalitiskt perspektiv

Abu Al-Faraj bin Al-Juziy återberättade från Abu Al-Wafa’ bin ’Uqayl att en man sade till honom: ”Jag doppar [mina händer i wudu’] många gånger, men tvivlar fortfarande på huruvida jag tvättat dem korrekt eller icke, så vad är din åsikt?”. Shaykhen svarade honom: ”Gå bort, ty plikten att utföra bönen är inte gällande för dig”. Mannen sade: ”Varför säger du så?”. Shaykhen svarade: ”Ty Profeten (må Allah välsigna honom och skänka honom frid) sade: ”Det finns tre personer vars handlingar inte skrivs ned: en galning vars sinne är påverkat fram till dess att han återfår medvetenhet, en sovande person fram till dess att han vaknar, en pojke fram till dess att han når puberteten” [återberättat av Ahmad och Abu Dawud]. Och den som doppar [sina händer] i vatten många gånger och fortfarande tvivlar på om han är blöt eller ej är en galning”.

Ibn Qudâmah adderade:

”Satan angriper sinnet hos sådana personer fram till dess att de missar tiden för att utföra bönen i församling, eller håller honom fast i att finna sin niyyah (intention) fram till dess att de missar den första takbir [i bönen] eller missar en hel rak’ah eller mer”.

(Hämtat ur Waswasah: Satans viskningar av Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali)

***

Anas sade: ”Profeten, må Allah välsigna honom och skänka honom frid, brukade utföra ghusl (det rituella badet) med en sa’ (ca 4 mudd) vatten, och han brukade utföra wudu’ med en mudd vatten”.

– Al-Bukhari and Muslim

1 mudd = 0.51 liter
1 sa’ = 2.03 liter

– Översatt av Abdussalaam Nordenhök

Skriv en kommentar