Al-Ghazzalis syn på kvantitetens herravälde

mars 26, 2014 Ingen kommentar »
Al-Ghazzalis syn på kvantitetens herravälde

 Al-Ghazzalis syn på kvantitetens herravälde

Översatt av Abdussalaam Nordenhök

I sitt verk al-Iqtisad fi l-I’tiqad går juristernas och sufiernas mästare, Hujjat al-Islam al-Ghazzali, igenom vem denna kunskap bör förmedlas till och delar in folk i fyra grupper.

Den andra gruppen är en grupp människor som avviker från att tro på sanningen, så som de otrogna och kättarna. Piskan och svärdet är de enda användbara verktygen för att handskas med de bland dem som är sträva och vulgära, svagsinnade och rigida i att följa deras egna seder och som uppfostrats med falskhet från barndomen fram till vuxenlivet. Majoriteten av de otrogna omfamnade islam under svärdets skugga, ty Allah skapar genom svärdet och spjuten det som Han inte skapar genom övertalning. Det förhåller sig så att när du granskar de historiska berättelserna så kommer du inte stöta på en enda batalj mellan muslimerna och de otrogna som inte resulterade i att efterföljarna av falskhet istället kom närmare underkastelsen, och du kommer inte stöta på en enda debatt eller ett enda argument som inte resulterade i ännu mer envishet och trots. Missförstå nu inte det som vi just nämnt med att intellektet och övertalningsmetoden förringas, ty intellektet är ett ljus och nåd genom vilket Allah särskiljer ett fåtal av Hans dedikerade tjänare. Det som utmärker den största delen av mänskligheten är ignorans och otillräcklighet. På grund av deras bristfällighet så kan de inte förstå övertalning genom intellektet precis så som fladdermusen inte kan uppfatta solljus. De skadas av vägens vetenskaper så som skalbagges blåses bort av en blommig bris. Al-Shafi’i sade om dessa människor: ”Han som ger den ignorante kunskap har slösat bort den, och den som håller kunskapen gömd för de som förtjänar den agerar orättvist”.

Skriv en kommentar