Gränsdragningen för avnjutandet av europeisk konst

augusti 4, 2014 En kommentar »
Gränsdragningen för avnjutandet av europeisk konst

 

Fråga: 

Hedervärde lärare,

Vad är domen för att besöka europeiska konstgallerier som ställer ut konst som tillhör det europeiska kulturarvet?

***

Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

Det föreligger inga som helst problem med målningar som porträtterar naturliga landskap och liknande. Beträffande målningar som föreställer levande varelser som har en själ, så som människor och djur, så är tvådimensionella målningar fullt accepterat och tillåtet. Det som är förbjudet är att avbilda varelser som kastar en skugga, så som skulpturer, eftersom konstnären då konkurrerar med Allah i Hans egenskap av Skapare och således tävlar med Honom i ett område i vilket tävlan är förbjuden. Även om förbudet riktar sig först och främst mot konstnären så inkluderar detta även köparen av konsten, de som äger galleriet, konstsamlare, användare, och så vidare.

Om ett konstgalleri ställer ut dessa kategorier av konst, så är det tillåtet, nej till och med påbjudet och uppmanat, att muslimer som lever i europeiska länder lär känna deras egen kultur och miljö samt historia, och att den muslimska ungdomen utsätts för högre former av konst så att de utvecklar en förfinad upphöjd smak och således kan stå emot skräpkulturen som de bombarderas med i dagsläget, och Allah vet bäst.

 

En kommentar

  1. Said Bak Gunnarsson 5 augusti, 2014 på 17:29 - Reply

    En riktigt bra och informativ svar Shaykh Ahmad ’Ali, må Allah belöna honom.

Skriv en kommentar