Skillnaden mellan juridisk plikt och moralisk lämplighet

september 10, 2014 Ingen kommentar »
Skillnaden mellan juridisk plikt och moralisk lämplighet

Fråga: 

Hedervärde shaykh,

1. Är det ett villkor att informera den första hustrun då mannen gifter sig med en andra fru?

2. Är ett äktenskap som ingåtts utan att informera den första hustrun en legitim grund för att äktenskapet upplöses av en qadi på initiativ av den första hustrun?

 ***

Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

As-salamu ’alaykum

1. Legalt sett (shari’atan) är det inte ett villkor. Men baserat på religionens moraliska grund (diyanatan) allena så är det förvisso det. Det är vad det moderna samhället skulle benämna en moralisk lämplighet, något som är upp till individens samvete, men är alltså inte på något sätt juridiskt bindande eller något som kan användas på något som helst sätt framför en domare (qadi) i ett rättsmål. Att han inte informerar den första hustrun innebär alltså inte att han gjort något förbjudet (harâm). Det är bara en moralisk plikt för ”al-muhsinûn” (de som söker ihsân) som strävar efter moralisk förträfflighet, även om varken belöning eller straff i det efterkommande är involverat. Undanhållandet av information från sina fruar inbegriper inte någon form av konsekvens i efterlivet, och detta gäller även rent allmänt i andra sakfrågor och mannen begår inte en felaktig handling genom att undanhålla information som berör hans egna privata angelägenheter från sin hustru.

2. Kategoriskt inte. Alla våra erkända jurister (från alla fyra skolor) har uttryckligen sagt att makens andra äktenskap utan att informera den första hustrun inte är en orsak för upphävande av äktenskapet, och domaren bara kan upplösa äktenskap utan makens tillåtelse om det föreligger darar, legalt erkänd skada.

 

Skriv en kommentar