Biografi: Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

november 4, 2014 2 Kommentarer »
Biografi: Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

Juristen Abu Salif Ahmad ‘Ali al-‘Adani, född i Jemen, är en italiensk muslim och en av de jurister som vigt sitt liv åt återupprättandet av den klassiska kunskapen hos Ahl as-Sunnah, med specifik emfas på Västs islamiska arv. Han har studerat i Tunisien, vid Shaykh an-Nayfars fötter, en av 1900-talets största försvarare av den traditionella malikitiska kunskapen. Han har även studerat under Shaykh al-Akhwah som var elev till giganten Shaykh Muhammad at-Tahir bin ‘Ashur i Zaytuna-moskén innan den traditionella kunskapen från detta autentiska fyrtorn slocknade efter socialisternas angrepp. Han har även studerat vid Bourghiba madrasan och vid Zaytuniyyah universitetet. Han har levt i Kairo där han studerade vid Ourman madrasan, och Dirasat Khassah vid al-Azhar-universitetet. Vidare har han studerat vid Kulliyyah Dar al-’Ulûm under sin lärare Muhammad Beltaji samt Dr Abdus-Sabûr Shahin, rektor vid den lingvistiska fakulteten. Vid detta lärosäte studerade han arabiska och lingvistik, tafsîr, hadith, malikitisk fiqh, usûl al-fiqh, kalam, sîrah, historia och politik, filosofi och tasawwuf, poesi, prosa och litteraturkritik och en rad andra ämnen. Han är även certifierad tolk vid den amerikanska universitetet i Kairo, utbildad i både översättning och simultantolkning (arabiska-engelska och vice versa). Utöver sin islamiska utbildning är han utbildad inom sekulär juridik. Han har en advokatutbildning från Witwatersrand universitetet i Johannesburg. Han är en erkänd advokat i sekulär rätt i Sydafrikas högsta domstol sedan 1995. Han arbetar idag som advokat med specifik inriktning som arbetskonsult och medlare i rättsmål och han har arbetat 8 år vid parastatal Commission for Conciliation, Mediation & Arbitration (CCMA) i Sydafrika som domare i arbetslivsfrågor. Han är även en specialiserad översättare från italienska och arabiska och engelska med specifik inriktning på juridiska dokument gällande kommers, medicin, finans och internationell rätt. Han har agerat domare i shari’ah-frågor inom familjerätt och har sedan länge arbetat för att aktivera shari’ah-domarna i alla civila dispyter mellan muslimer i Sydafrika och andra platser. Han har översatt en mängd klassiska arabiska verk inom en rad olika vetenskaper. Vissa av dessa böcker är publicerade och andra kommer snart att publiceras. Han har arbetat med detta i 20 år. Han är idag en av de ledande översättarna i världen i översättningen av det islamiska arvet från Väst. Hans översättning av Imam al-Qurtubis verk om zuhd (asketism) ”Qam’ al-Hirs” har publicerats av Amal Press i England. Här är en länk till hans tillgängliga e-böcker:

Ahmad ’Ali e-böcker

Översättningen av Shaykh Ahmad Zarruqs manual i Allahs skönaste namn (al-Maqsid al-Asma’) har tidigare bara varit tillgänglig som e-bok men kommer snart att tryckas i bokform. Det är en del av ett projekt att översätta alla Shaykh Zarruqs böcker och att etablera ett internationellt nätverk för att presentera Zarruqi-skolan inför en bredare publik och är något som förväntas öppna i Fes inom kort.

Ahmad ’Ali har startat den första internetbaserade bokhandeln med e-böcker om klassisk islam. Han arbetar för närvarande för att dessa titlar även ska finnas tillgängliga som böcker.

Han är rektor på Sulwân institutet som lär ut de islamiska vetenskaperna på både engelska och italienska. Intentionen är att återuppväcka arvet från Väst. Det är en modern mångsidig främjare av det rena oförvanskade arvet från Qarawiyyin, Zaytunah, Qayrawan, Zliten, det klassiska al-Azhar, Timbuktu och Shinqit, och syftet är att bistå umman som slits itu av gruppfanatism och juridiska avvikelser och bygga trygga broar tillsammans med de modiga förespråkarna av klassicism och sunnitisk korrekthet och balans så att vi ska kunna ena det islamiska Väst under en gemensam fana.

Ahmad ’Ali håller även i internetkurser i arabiska, tafsir och fiqh enligt de sunnitiska rättsskolorna. Han skriver även manus för islamiska pjäser med syfte att genom sagor lära ut den islamiska juridiken. Han har deltagit i en rad olika konferenser och seminarier i Sydafrika om en rad islamiska ämnen.

Han har nu flyttat hem till sitt hemland Italien för att i dess jordmån plantera frön så att klassisk islam ska kunna skördas i framtiden.

Till de svenska läsarna skriver shaykh Ahmad:

Min lojale elev sedan många år, ’Abd us-Salām Nordenhök, har givits uppgiften att med sin expertis översätta mina skrifter till svenska och presentera dem till de svenska muslimerna så att vårt klassiska arv ska kunna bevaras intakt i de norra regionerna.

2 kommentarer

  1. Ekinci 6 juni, 2017 på 23:32 - Reply

    ”Han skriver även manus för islamiska pjäser med syfte att genom sagor lära ut den islamiska juridiken.”

    Något som finns tillgängligt online?

  2. Abdussalaam Nordenhök 8 juni, 2017 på 12:25 - Reply

    Tyvärr inget jag sett online. Det var under shaykhens många år i Sydafrika dessa pjäser skrevs, det är det enda jag kan säga.

Skriv en kommentar