Framtidskontrakt

november 9, 2014 Ingen kommentar »
Framtidskontrakt

Fråga: 

Hedervärde lärare, min fråga berör vägledning i att ingå ett print on demand-kontrakt utan att riskera att falla in i förbjudna aspekter. Tillåt mig måla upp ett scenario och vägled oss sedan till bästa metod för kontraktets fulländande.

En bok författas av en författare (A). Texten existerar bara som digitalt manuskript, så som en PDF eller word.doc eller liknande. Denna digitala text skickas till ett boktryckeri som ägs av B i fjärran land där texten sedan inväntar en köpare. När en köpare (C) som ämnar köpa boken i tryckt form kontaktar B för att köpa boken så betalar C en summa, och först när B erhåller denna summa kommer boken tryckas. Köparen köper alltså ett ickeexisterande objekt med förskottsbetalning. När objektet sedan skapas i tryckeriets bokpress tar den sig form och den färdiga produkten skickas sedan till köparen (C). Därefter delar författaren (A) och boktryckaren (B) på vinsten i enlighet med deras fastställda ömsesidigt godkända uppdelningsform som kan vara 30/70 eller 50/50 eller liknande.

***

 Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

Det du nämnt är ett salam-kontrakt. Denna kontraktsform är motsatsen till det fördröjda köpet (kreditköp) där produkten levereras men betalas först senare. I ett salam-kontrakt är det tvärtom och det sålda objektets leverans är det som fördröjs medan betalningen sker i förskott. Priset betalas redan i förhand för att köparen ska kunna säkerställa ägandet av ett objekt han behöver, så som att köpa skörden på fälten innan skördesäsongen. Rotprincipen i ett köpkontrakt är att de båda objekten som byts mot varandra (priset och produkten) ska befinna sig i parternas ägo vid det ögonblick som köpet sker. Ett kreditköp är ett undantag från denna grundprincip. Det är ett barmhärtigt undantag från Laggivaren för att tillvarata folkets intressen och välgång. Ett salam-kontrakt är ett annat undantag från grundprincipen. Detta kontrakt är alltså också ett barmhärtigt undantag från Laggivaren för att skydda folkets gagn och välfärd.

Om jag således säljer en bok (eller annat objekt) som ska levereras vid ett senare specificerat datum, i utbyte mot ett försäljningspris som köparen betalar i förskott, så utgör detta ett salam-kontrakt.

För att rättvisans Lag (shari’ah) ska godkänna denna transaktion så måste kontraktet underställas en rad villkor. Dessa villkor är inte godtyckliga och deras syfte är att säkerställa att bägge parter skänks deras rättigheter utan att köpet underställs ogiltigförklarande ovisshet (gharar) eller leder till ofrånkomliga tvister.

– Försäljningspriset måste betalas i förskott (om detta inte sker så är de två varorna [pengar och bok] som byts mot varandra skulder, och det är förbjudet att sälja en skuld i utbyte mot en annan skuld);

– Leveransen av boken (benämnd som salam-objektet) måste specificeras till ett relativt bestämt datum (i framtiden). Man kan t ex inte säga ”Jag betalar dig x i utbyte mot denna bok som levereras till mig när den är färdigskriven”;

– Identifieringen av salam-objektet (boken) måste vara erkänd av bägge parter. Man kan alltså inte säga ”Jag betalar dig x för några böcker (y) som levereras till mig 2 januari 2015”,

– Boken måste identifieras av bägge parter med tillräcklig specifikation så att ovisshet och tvister kan undvikas. Man kan inte säga ”Jag betalar dig x så att du inom sex månader levererar en översatt bok om klassisk islamisk tasawwuf” ;

– Boken ska inte vara en individuellt identifierad ägd egendom. Det måste vara en immateriell dayn som befinner sig i säljarens dhimma. Man kan därför säga ”Jag betalar dig x för att du 16 februari 2015 ska leverera en svensk översättning av al-Muqaddima al-’Izziyya. Det är däremot förbjudet att säga ”Jag betalar dig x i utbyte mot att du 16 februari 2015 levererar en handskriven förstautgåva av den svenska översättningen al-Muqaddima al-’Izziyya. Detta utgör nämligen ett specifikt utpekat identifierat föremål och säljaren kan inte garantera att denna specifika identifierade produkt inte kommer försvinna, skadas, brinna upp eller på annat sätt förstöras innan köpet avslutas genom att den levereras på angivet datum.

– Det är även av värde att nämna att istisna, nämligen ett kontrakt där en hantverkare betalas för att tillverka ett objekt och där objektets material i samma kontrakt säljs av hantverkaren, är tillåtet i den malikitiska rättstraditionen. Ett sådant exempel är att tryckeriet både säljer tillverkningen av boken och bokens material i samma försäljning. Detta är ett undantag från regeln att objektet måste existera i det ögonblick som försäljningen sker. Vår madhhab (och den hanafitiska skolan) är i detta avseende mer i kontakt med verkligheten än andra skolor.

Skriv en kommentar