Kalifen Yazid III – det fromma försöket till reform

november 14, 2014 Ingen kommentar »
Kalifen Yazid III – det fromma försöket till reform

Yazid ibn al-Walid (Yazid III)

Sammanställt av Abdussalaam Nordenhök

Umayyaden Yazid III regerade bara en kort period på sex månader, från april till oktober år 744. Han var son till en persisk prinsessa som skänkts bort till kalifen al-Walid ibn ’Abd al-Malik. At-Tabari berättar att Yazid var lång och hade ett vackert utseende. Han var känd som en from och rättslärd muslim. Under sin kusin Walid II:s styre hade Yazid III offentligt propagerat emot dennes styre och omoraliska leverne och lyft fram inrikespolitiska problem så som att den arabiska stammen Banu Qays favoriserats framför de jemenitiska stammarna och de icke-arabiska muslimerna. Yazid stöttades av de religiösa sekterna Qadariyyah och Murji’ah. Tabari berättar: ”Folket lyssnade noggrant på honom eftersom han var en asket och var öppet ödmjuk, och han sade: ”Vi har inte råd att vara nöjda med en sådan som al-Walid”. Detta fortsatte fram tills han uppmanade till hans död”. Han utförde en statskupp och avsatte Walid i Damaskus och inledde sitt styre genom att distribuera ut hela statskassan till folket. Yazid III sände ’Abd al-’Aziz ibn al-Hajjaj, för att förhandla med kalifen Walid i Damaskus och föreslog att ett rådslag (shura) skulle avgöra vem som skulle regera riket och var lämpligast för kalifatämbetet. Walid avslog bryskt förslaget. Yazid III gick segrande ur denna strid och lät hugga huvudet av Walid och fästa det på en lans för att leda det i ett segertåg runt staden. Walid hade utsett sina egna söner ’Uthman och Hakam till efterträdare. Dessa söner fängslades av Yazid III:s trupper. Yazid III förklarade att han gjort uppror blott för att implementera Allahs bok och Sändebudets föredöme och för att de starka inte skulle förtrycka de svaga. Vid maktövertagandet lovade han att inte bygga en enda ny byggnad och att inte ge sina fruar och barn några pengar och att inte överföra rikedomar från en provins till annan ort för att finansiera en annan provins ekonomiska svårigheter utan legitim grund, och att inte låta armén stå sysslolös och att inte överbeskatta de kristna och judarna. Han lovade även att alla hans utbetalningar skulle ske i tid. Han garanterade att han skulle abdikera om han misslyckades med detta och han höll fast vid principen om shura och att kalifen skulle vara den främste av likar.

Efter att han låtit döda al-Walid II så höll Yazid III ett tal till folket så som Tabari återger:

”O mitt folk, jag reste mig inte i uppror av arrogans eller stolthet och inte för att jag sökte denna värld eller ett kungadöme. Jag har inte en uppblåst åsikt om mig själv. Sannerligen, utan Guds nåd, vore jag förtappad. Tvärtom, jag har gjort uppror på grund av min rättmätiga ilska för Guds skull och Hans Profet och Hans religion. Jag kallar folket till till Gud, Hans bok och Hans Profets sunnah”.

Han sade även: ”O mitt folk, jag ger er mitt löfte att jag inte kommer att placera en sten på en sten eller en tegelsten på en tegelsten. Jag kommer inte att gräva fram några floder. Jag kommer inte samla på mig rikedom eller ge något till mitt barn eller fru. Jag svär att jag inte kommer överföra rikedom från en stad till en annan stad förrän jag sett till stadens bekymmer. Om det finns något överflöd så kommer jag ta det till nästa stad och till de som är i behov. Jag kommer inte placera er vid fronten under långa perioder och utsätta er och era familjer för svårigheter därigenom. Jag kommer inte stänga min dörr till någon av er, så att de starka ges företräda framför de svaga, och jag kommer inte att lägga bördor på er som betalar jizya så att ni drivs från era hem och era familjer blir mindre. Med mig vid makten så kommer ni erhålla era pensioner varje år och er del varje månad så att det kommer finnas ett överflöd för muslimerna oavsett var de är. Om jag håller mitt ord till er, så är det er plikt att lyda och hjälpa mig. Men om jag bryter mitt löfte så får ni avsätta mig och be mig göra bot och om jag ångrar mig så ska ni acceptera min ånger”.

I det alltid problematiska Irak utnämnde Yazid III sin släkting ’Abdallah, den fromme sonen till kalifen ’Umar ibn ’Abd al-’Aziz, till guvernör. Han var känd som en rättvis och god man med svag hälsa. Kalifen al-Yazid III skrev till ’Abdallah: ”Jag har sett att Iraks folk var vänligt inställda till din far. Så res dit. Jag utnämner dig till guvernör över Irak”. Trots detta reste sig Kufas befolkning i revolt när den nye guvernören insattes. Omedelbart gjorde shiiterna i Kufa uppror mot ’Abdallah ibn ’Umar ibn ’Abd al-’Aziz  under den shiitiske ledaren ’Abdallah ibn Mu’awiya ibn ’Abdallah ibn Ja’far ibn Abi Talib. Folket i Kufa sade till ’Abdallah ibn Mu’awiyah så som Tabari återberättar: ”Få folket att svära dig trohet, för Bani Hashim är värdigare att styra än Banu Marwan”. Den shiitiske ledaren från Bani Hashim hade uppseendeväckande nog en son som hette Yazid som sedermera ärvde upproret mot umayyaderna. När shiiterna anlände till guvernören ’Abdallah ibn ’Umar för att förhandla så behandlade guvernören dem med mildhet och gav dem rikliga gåvor för att förhindra deras revolt. Shiiterna avstod därför från revolt och de gavs 300 dirhams dagligen för att hindra dem från att revoltera.

At-Tabari återberättar att Yazid III:s öknamn var al-Naqis (förminskaren) eftersom han minskade soldaternas löner med 10 % trots att hans föregångare hade lovat dem en löneförhöjning. Ibn Kathir återberättar:

”Han blev känd som Förminskaren eftersom han slutade med gåvorna och sänkte det belopp på tio för varje person som al-Walid delat ut. Han sänkte det till vad det varit på Hishams tid. Han gavs trohetseden efter att al-Walid ibn Yazid dödats, vilket skedde en torsdag kväll i slutet av månaden Jumada al-Akhir det året. Det första han befallde var att sänka soldaternas löner som al-Walid höjt, och han blev känd som Förminskaren. Det finns ett talesätt som säger ”Den skadade och Förminskaren var de mest rättvisa makthavarna från Bani Marwan”. Det betyder ’Umar ibn ’Abd al-’Aziz och Yazid”.

Yazid III rörde sig fritt bland människorna och gick runt på marknadsplatserna. Staden Homs vägrade att ge trohetseden till Yazid III och en av hans Yazids kusiner generalen Marwan ibn Muhammad, som styrde över Armenien, hade stöttat al-Walid II och tågade in med sin armé i Irak för att hämnas hans död. Marwan gav dock slutligen trohetseden till Yazid III. Den nya kalifen utsåg Mansur ibn Jumhur som ny guvernör i Irak och den tidigare guvernören Yusuf ibn ’Umar avsattes. Han skrev ett brev till irakierna, som bevarats av at-Tabari och al-Baladhuri. Brevet från Yazid III deklarerade stöd åt samtliga av de andra föregående umayyadiska kaliferna med ett enda unikt undantag, han sade att al-Walid II var Guds fiende, och de uppmanades nu lyda den nye guvernören. Den föregående guvernören Yusuf ibn ’Umar fängslades och dödades. Den nye guvernören förde en hård politik mot de gamla umayyadiska ledarna och guvernören i Khorasan, Nasr ibn Sayyar, ombads överlämna sin position men vägrade. Det resulterade i inre strider mellan de gamla umayyadiska lojalisterna och de nyutnämnda umayyadiska ledarna. Yazid III korta styrestid på sex månader fick sig ett abrupt slut när han plötsligt insjuknande och dog. Innan sin död utnämnde han sin bror Ibrahim till kalif. Som efterträdare till Ibrahim utsåg Yazid III ’Abd al-’Aziz ibn al-Hajjaj, son till den ökände generalen, efter att sekten Qadariyyah pressat honom till det. Tabari återberättar: ”Qadariyyah pressade honom att få trohetseden svuren, och uppmanade honom: ”Det är inte lagligt att för dig att inte ombesörja kommunitetens ledarskap efter dig. Så få trohetseden svuren till din bror”. De pressade honom fram tills Yazid fick trohetseden svuren till Ibrahim och ’Abd al-’Aziz ibn al-Hajjaj efter honom”. Ibrahim sågs även han som en rättfärdig man men hans styre var så kort att inga större politiska förändringar hann ske.

Ibn Kathir återberättar att Yazid sade: ”O Bani Umayyah, akta er för musik för det sänker blygseln och ökat aptiten och förstör gott uppförande och är ett substitut för alkohol ty det medför berusning likt alkohol. Men om ni måste lyssna på musik så gör det, men håll kvinnorna borta från det eftersom musik frambringar otukt”.

På hans ring stod det ingraverat ”Allah äger all majestät”. När han dog bad hans bror Ibrahim begravningsbönen över honom och blev sedan näste kalif.

Skriv en kommentar