Att recitera Koranen i bönen bakom en imâm

januari 19, 2015 4 Kommentarer »
Att recitera Koranen i bönen bakom en imâm

Utdrag från Intisâr al-faqîr as-sâlik li-tarjîh madhhab al-imâm al-kabîr Mâlik av den andaluiske juristen al-Râ’î.

Översatt av Abdussalaam Nordenhök

***

Qadi ’Abd al-Wahhâb, må Allâh vara honom nådig, sade i al-Mumahhad:

Vårt (Malikiyya) perspektiv beträffande den som ber bakom en imâm är att han ska recitera tillsammans med imamen då imamen läser tyst men inte när imamen läser högt. Abû Hanîfa sade att man inte ska recitera bakom imamen varken när imamen reciterar högt eller lågt. Al-Shafi’î, enligt en av hans två åsikter, är att man ska recitera bakom imamen i alla situationer. Enligt hans andra åsikt så höll han samma åsikt som vi gör.

Vårt bevis är att Allâh säger: ”När Qur’anen reciteras, lyssna då och var tyst”. Detta är en befallning, och dess uppenbara (dhâhir) tolkning är att det medför en allmänt gällande plikt (mutlaqan). Det är inte möjligt att lyssna uppmärksamt på Qur’anen när man samtidigt själv reciterar, och Allâh har befallt tystnad medan man lyssnar på Profetens recitation. Om de (Shafi’iyya) hävdar att vad som åsyftas är fredagspredikan (khutba) så är vårt svar att fredagspredikan inte är Qur’an som reciteras, och Skaparen, den Upphöjde och Prisade, säger: ”När Qur’anen reciteras (wa idhâ quriyâ al-Qur’ân) lyssna då och var tyst”. Vad som stärker detta är att Allâhs Sändebud, må Allah välsigna och skänka honom frid, var imâm åt Följeslagarna och de brukade recitera bakom honom. Sedan uppenbarades denna vers vilket fick dem att vara tysta bakom honom.

’Abd ar-Rahmân ibn Zayd ibn Aslam återberättar från sin fader att Allâhs Sändebud, må Allâh välsigna och skänka honom frid, befallde folket att inte recitera bakom imamen.
Abû Hurayra återberättade att Profeten, må Allâh välsigna och skänka honom frid, sade: ”Imamen utses för att efterföljas så när han yttrar Allâhu akbar, säg då Allâhu akbar, och när han reciterar, så lyssna”.

Jâbir ibn ’Abdâllah återberättar att Allâhs Sändebud, må Allâh välsigna och skänka honom frid, sade: ”Om du inte reciterat al-Fatiha i en raka’at, så har du inte utfört den, förutom bakom en imam”. Detta är ett stärkande bevis för att inte recitera bakom en imâm.

Jâbir återberättade även att Allâhs Sändebud, må Allâh välsigna och skänka honom frid, sade: ”Då någon ber bakom en imâm (man kâna lahu imâm) så är imamens recitation hans recitation”. Om de (Shafi’iyya) skulle hävda att den som åsyftas är med ordet ”hans” är imamen och inte den som ber bakom honom så säger vi att detta är ett tydligt misstag eftersom ordet ”man” (den, envar) är ett obestämt substantiv (ism nâqis) som inte blir bestämt förrän det efterföljs av ett pronomen som det refererar till. Det är inte tillåtet för ett pronomen att referera till imamen i denna mening eftersom det vore likt att säga ”Imamens recitation är imamens recitation”, vilket vore en mening utan värde.

Imrâm ibn Husayn återberättar att Allâhs Sändebud, må Allâh välsigna och skänka honom frid, sade: ”Den som har en imâm skall inte recitera tillsammans med honom”.

Mâlik, må Allah vara nöjd med honom, återgav från Ibn Shihâb från Ibn Ukayma al-Laythî från Abû Hurayra, att Allâns Sändebud, må Allâh välsigna och skänka honom frid, ställde sig upp efter att ha varit imâm och reciterat med hög röst, och sade: ”Reciterade någon tillsammans med mig nu precis?”. En man svarade: ”Jag, O Allâhs Sändebud”. Han, må Allâh välsigna och skänka honom frid, sade: ”Jag säger, varför är det så att folk tävlar med mig när jag reciterar Qur’an?”. När folket bevittnade honom yttra detta så slutade de recitera bakom Allâhs Sändebud, må Allâh välsigna och skänka honom frid, när han reciterade högt i bönen.

Mâlik återberättade även från Nâfi’ att ibn ’Umar sade så han blev tillfrågad om att recitera bakom en imâm: ”Om någon ber bakom en imâm så är imamens recitation tillräcklig för honom, men om han ber ensam så skall recitera”. Han nämnde sedan att ’Abdallâh ibn ’Umar inte reciterade bakom en imâm.

Mâlik återberättar även från Hishâm ibn ’Urwa från hans fader och al-Qasim ibn Muhammad och ibn Shihâb och Nâfi’ ibn Jubayr och från ett flertal bland tabi’în att de reciterade bakom imamen i de böner som utförs med låg röst. Mâlik sade om detta: ”Detta är det bästa jag hört om saken”.

4 kommentarer

 1. Omar 13 oktober, 2015 på 22:19 - Reply

  Salam, gäller det bara alfatiha? Ska man recitera alfatiha när imamen är klar med den(alfatiha) .

 2. Abdussalaam Nordenhök 14 oktober, 2015 på 09:07 - Reply

  Wa ´alaykum as-salaam wa rahmatullah Omar.

  Du ska inte recitera något alls bakom imamen i subh, maghrib och ’isha (då imamen läser högt). I dhuhr och ’asr läser du både al-fatiha och en annan sura bakom imamen.

 3. Omar 12 februari, 2016 på 18:32 - Reply

  Gäller detta de tysta rakorna med?

 4. Abdussalaam Nordenhök 12 februari, 2016 på 19:11 - Reply

  Nej, i de tysta bönerna bakom en imam så läses både al-fatiha och en annan sura. Det är när imamen läser högt som man ska vara tyst och lyssna. Så som sägs ovan:

  ”Vårt (Malikiyya) perspektiv beträffande den som ber bakom en imâm är att han ska recitera tillsammans med imamen då imamen läser tyst men inte när imamen läser högt”.

Skriv en kommentar