Mohammed Fakhro – nasīha

juni 4, 2015 Ingen kommentar »
Mohammed Fakhro – nasīha

Var återhållsam i det jordiska livet ty återhållsamhet är ett förebud om lycka, ett tecken på fromhet och på Guds försyn. Vaka över dig själv i varje ögonblick så att illusionerna inte framstår som verkliga för dig. Slå itu din egen inbillade föreställning om dig själv. Räcker det inte med Guds beskrivning av det jordiska livet ”en bedräglig glädje”? Att överge det jordiska livets bländverk ger dig en omedelbar glädje, även om inte alla förmår att vara återhållsamma då endast de vars hjärtan Gud har öppnat genom kunskapens och visshetens gryende ljus kan avsky allt som för människan bort från Gud. Förstå att man bara kan se igenom ogenomtränglig dimma genom att stänga ögonen och känna.

Töm ditt hjärta på begär efter pengar, tills det är som grus och sand för dig. Töm ditt hjärta på förhoppningar om att människor ska ha höga tankar om dig och bli likgiltig. Likgiltig för om de prisar eller klandrar dig, om människorna dras till dig eller vänder sig bort. Att söka anseende är skadligare än begäret efter pengar och ännu värre, båda vittnar om kärlek till det jordiska självbedrägeriet. Människornas ord kan utgöra mer bedräglig sötma än gömda mynt vars klang i din ficka leder dig på villospår. Begäret efter anseende bottnar i en önskan att vara stor i andras ögon. Allah akbar! Storhet är en av Guds egenskaper, försök inte ta något från Gud som bara tillkommer Honom.

Skriv en kommentar