Mörkläggningen av hadither för allmänheten

augusti 11, 2015 Ingen kommentar »
Mörkläggningen av hadither för allmänheten

Fråga: 

Aktningsvärde mästare,

Det påstås ibland att vi lever i en helt unik tid, olik alla andra epoker, och därför måste ta i beaktande vissa speciella begränsningar som ingen annan epok någonsin behövt ta ställning till. Det sägs av vissa att det tillhör ”visdomen” att nedtysta koranverser, hadither, eller rättsliga regler som kan uppfattas som provocerande och att man istället ska låta de vanliga muslimerna leva sina liv utan att utsättas för Koranen, hadither eller obekväm fiqh.

Det kan röra sig om att öppet dela med sig av hadither vars värderingar står i strid med modernitetens synsätt som av vissa muslimer menas ska hållas hemliga och dolda för massorna eftersom de är oförmögna att hantera dem vilket i sin tur kan få dem att tvivla på religionen. Det kan vara sådana hadither som vederlägger feminismen, Stat-ism med högt skattetryck, huruvida det finns tvång i religionen, jihad, slaveri, patriarkala hierarkier, etc.

Svar av Shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani (läs biografi här)

Denna Dîn har blivit fullkomlig i al-Madina, så som världarnas Herre själv vittnar om, och det kan inte ske någon abrogering efter detta. Så som Shaykh ’Abd al-Ghani al-Nablusi bemärkte; alla rotprinciper och domar har redan fastställts, även om vissa förgreningar kan manifesteras först senare. Det enda som varierar över tiden är folkets underkastelse inför sanningen.

Ingen aspekt av den yttre lagen kan döljas, eftersom Profeten ﷺ själv inte dolde det. Ingen har någonsin tidigare föreslagit att Koranen inte får läsas av massorna. Rent taktiskt när vi handskas med vissa sakfrågor i vissa kontexter så kan vi säga, ömt men likväl ståndaktigt, att om folk upplever en inre avoghet mot vissa aspekter av denna Dîn, för att vår tid är en korrupt tid och vi befinner oss långt bort ifrån det skinande ljuset under den profetiska eran, att de måste acceptera religionen som den är utan att addera eller subtrahera. Även om deras imân skulle vara långt ifrån perfekt eller komplett (imân betyder bekräftelse av sanningen) så är de fortfarande troende som Allah omfamnar i Sin nåd. Vad de måste undvika till varje pris är att förneka det som de inte förstår, ty förnekelsen är en väg som leder till fisq, dhulm och kufr utan att man blir otrogen (kufr duna kufr). De måste undvika att projicera deras felaktiga bekräftelse på sanningen och hålla sina tungor i styr från att yttra ”Vi bekräftar inte detta för det är inte sanningen enligt oss”. Al-Haqq (sanningen) är det som avgör vad som är sant eller ej, och inte deras infall och nycker. Det är den väsentliga delen i mujahadat an-nafs: att bekämpa Jagets egna påstående att allt den upplever och tycker är fakta. Detta gäller massorna. Beträffande de som lär ut religionen, de rättslärda och lärare på olika nivåer, de har ingen ursäkt att undanhålla delar av religionen från människorna. Att det saluförs som ”visdom” eller att man talar till muslimerna utifrån deras förstånd är bara ett sätt att slita religionen ur händerna på folk.

Skriv en kommentar