Rengöring efter naturbehov i malikiskolan

augusti 16, 2015 Ingen kommentar »
Rengöring efter naturbehov i malikiskolan

Medinska fanor över de troendes toalettvanor

Fråga:

Jag är osäker på hur man renar sig efter toalettbesök. Jag undrar även huruvida man får läsa tidningen på toaletten? Vad säger malikiskolan och detta?

Svar: 

I Guds namn, den Nåderike, den Barmhärtige

Guds frid vare över profeten Muhammad och hans familj och följeslagare

A. Att tvätta bort orenheter är obligatoriskt (wajib) för den bedjande om han har kännedom (om orenheterna) och förmågan att avlägsna dem, enligt malikiskolans standardåsikt (mashhur). Detta inbegriper även dennes klädedräkt och underlaget där bönen utförs. Det innebär att bönen är giltig om man glömmer eller är omedveten om orenheterna, även om det är rekommenderat (mandub) att göra om bönen inom dess tid.

Beträffande toalettbesök så handlar det om rengörandet om de två nedre kroppsöppningarna. Det kallas istinjâ om det sker med vatten och istijmâr om det sker utan vatten (exempelvis med papper). Det bör göras med avsikten (niyya) att man rena sig från orenheter men är giltigt även om det utförs utan avsikt.

Standardåsikten (mashhur) är att det är tillåtet att använda annat än vatten (som stenar eller papper) även om vatten är tillgängligt, men att vatten är föredraget. Det är även  förtjänstfullt (mustahabb) att använda både stenar/papper och vatten. Användandet av enbart annat än vatten gäller dock bara män. Det är alltid obligatoriskt för kvinnor att tvätta bort orenheterna med vatten. Det är även obligatoriskt för män att tvätta bort urin och avföring om det har spridit sig långt utanför öppningarna (mer än ungefär en femkronas storlek).

Istinjâ innebär att tvätta med vatten. Det betyder att man häller över vatten och tvättar med vänsterhanden själva kroppsöppningen – först den främre, sedan den bakre. Man inleder med att tvätta vänster hand innan man kommer i kontakt med orenheten, sedan tvättar man öppningen tills den är helt fri från orenheter. Det är även tillräckligt att skölja organet noggrant med rinnande vatten utan att vidröra den med sin hand fram till dess att orenheterna helt är bortsköljda.

Även istibrâ är obligatoriskt. Det innebär att man säkerställer att all orenhet verkligen fullständigt kommit ut innan man går igång med själva tvätten. Beträffande urin så görs detta för en man genom att mannen låter sitt pekfinger och tumme trycka ut resterande urin och sedan skakar han organet för att ytterligare säkerställa att allt kommit ut. Detta utförs tre gånger. Det utförs med mildhet.

Istijmâr utförs med stenar, papper, löv eller någonting annat som kan ersätta dem. De följande åtta egenskaperna ska återfinnas hos föremålet som används vid sådan rengöring: det ska vara rent, det ska vara fast, det ska vara åtskilt och inte sitta ihop med något annat, det ska ha förmågan att rengöra, det ska inte vara överdrivet dyrt, det ska inte vara ätbart, det ska inte ha förbjuden eller helgad status, det ska inte tillhöra någon annans egendom (utom det som enligt sedvänjan är tillgängligt, så som papper på offentliga toaletter).

Det finns förtjänstfulla element som man bör iakttaga vid toalettbesök. Man bör träda in med vänster fot och gå ut med höger fot och man bör vara diskret och tyst. Man ska försöka täcka sin nakenhet även i ensamhet fram tills man befinner sig vid själva toaletten. Man bör undvika att urinera stående och inte utföra sina behov där människor passerar eller där man kan ses av andra. Man ska säkerställa redan innan man inleder sin tömning att det finns möjlighet att korrekt rengöra sig efteråt.

B. Det är förhatligt (makruh) att på toaletten läsa fiqh-böcker eller något som förmodligen innehåller Guds ord eller Profetens ord. Det är haram att recitera något ur Koranen före, under och efter toalettbesöket (vid toalettplatsen). Förbudet gäller även att ta med en Koran eller en del av Koranen till toaletten. Gällande profan litteratur som förmodligen inte innehåller Guds ord så är det själva medtagandet av litteratur inte förbjudet men det är förkastligt att sitta och läsa det eftersom man inte bör förlänga toalettbesöket mer än nödvändigt. Detta gäller även läsandet av smartphones vid tömning. Med andra ord, även om tidningar som Aftonbladet måhända är intellektuellt smutsiga så bör man inte läsa dem på toaletten.

Skriv en kommentar