Bön på mattor i malikiskolan

augusti 20, 2015 Ingen kommentar »
Bön på mattor i malikiskolan

Fråga:

Vad är domen i malikiskolan angående att be på mattor? Är det sant att det betraktas som en innovation?

Svar:

Ahmad ad-Dardir skriver i sin kommentar på sitt verk Aqrab al-Masalik, vilken sammanfattar mashhur-åsikterna ur Khalils Mukhtasar, att det är ogillat (makruh) att göra sujud på ”tyg som inte bärs som kläder eller mattor eller tygnäsdukar eller lyxiga vassmattor men däremot inte grova sådana – allt det är ogillat eftersom det hämmar den bedjandes bävan (khushu’).” I sin kommentar på ad-Dardirs kommentar säger as-Sawi att detta inte gäller moskémattor, vilka inte räknas som klandervärt att be på.

I al-Mudawwana så återges Imam Maliks åsikt och Ibn al-Qasim återberättar däri:

”Malik avskydde att man faller på pannan på mattor, skinnfällar, kläder eller garvade hudar. Han såg emellertid ingen skada i att stå, buga eller sitta på dem, men han lade aldrig sin panna eller händer mot sådant. Omvänt så såg han ingen skada i att falla på pannan eller placera händerna på grus eller sådant som växer ur jorden”.

Al-Haythami återberättar om följeslagaren Ibn Mas’uds praxis:

Abu Ubayda sade att Ibn Mas’ud inte bad eller föll på pannan utom på jorden.

Huruvida bönemattor betraktas som innovation eller ej så bör frågeställaren ha i åtanke att de fyra rättsskolorna skiljer sig åt i synen på en mängd företeelser. Ahl as-Sunna har en juridisk bredd och tolerans för ikhtilaf mellan rättsskolorna. Likväl, om man ser till den ursprungliga muslimska praxisen så är bönemattor en ny företeelse som inte fanns under Sändebudets ﷺ eller hans följeslagares epok. Alla jurister är emellertid enade i tillåtligheten i att be på bönemattor (att det inte är haram) och sakfrågan berör bara vad som är att föredra eller undvika (nadab och karaha). Den egentliga faran är att bönemattor bland de okunniga massorna har kommit att börja bli betraktat som en obligatorisk handling (wajib) och att de som håller fast i ursprunget därför kan bli olovligen kritiserade för att följa sin madhhabs standardåsikt.

Ibn Sa’d återgav från Qatada från den främste bland tabi’în Sa’id ibn al-Musayyab:

Qatada berättade för oss att han frågat Sa’id ibn al-Musayyab om bönen på mattor och han svarade ”Det är en innovation”.

Det återberättas även att ’Abd al-Rahman ibn Mahdi, den store hadith-experten från Basra, kom till Medina och lade ut en bönematta i den profetiska moskén. Imam Malik gav order att han skulle gripas. Någon sade till honom, ”Men det är ju ’Abd al-Rahman ibn Mahdi?!” Då svarade Malik, ”Inser du inte att bönemattor i vår moské är en innovation?”

I slutändan handlar det dock om att det är förtjänstfullt att be på naturliga underlag och att sådana prioriteras över mattor om de finns tillgängliga. Som Ibn al-Hajj säger i al-Madkhal, ”Det bästa är att nedfalla direkt mot marken, därefter grova palmbladsmattor, därefter finare palmbladsmattor, därefter grov linnetyg på samma sätt och därefter grov bomullstyg på samma sätt och därefter ull.”

Skriv en kommentar