Känn din egen samtid och dess tecken

september 3, 2015 En kommentar »
Känn din egen samtid och dess tecken

Det har återberättats av Abu Nu’aym i al-Hilya genom en svag kedja att Hudhayfa ibn al-Yaman, må Allah vara nöjd med honom, återgav att Allahs Sändebud ﷺ yttrade ord som är värda att begrunda. Det är inte kedjan som är i fokus, men snarare de yttrade orden:

”Det som kännetecknar Domedagens ankomst är 72 skeenden.

Om ni ser folk dräpa bönen och bryta förtroenden och de livnär sig genom ocker och tillåter lögn.

Dråp kommer att bagatelliseras och höga byggnader konstrueras och religionen säljs för världslig vinning.

Familjebanden bryts och lagens implementering blir svag och lögn ses som sannfärdighet och silke betraktas normalt att bära.

Tyranni blir manifest och skilsmässorna ökar markant och plötslig död blir vanligt.

Man kommer då lita på förrädare och betrakta lögnaren som sanningssägare och man kommer anklaga sanningssägaren för lögn.

Förtal kommer öka, regnet kommer vara förödande och barnen blir upproriska.

Grymheten kommer öka och de hederssamma kommer försummas.

Ledarna blir omoraliska och deras kabinett kommer bestå av lögnare.

De pålitliga blir förrädiska och de lärde blir förtryckande.

Läsarna av Koranen blir öppna syndare och trots att de iklär sig vackra klädnader så kommer deras hjärtan vara mer ruttna än lik.

Folks tålamod förkortas och Allah förblindar människornas sinnen genom en förvirrande prövning likt det som skedde de förtryckande judarna.

Pengaflödet och predikanterna kommer öka.

Ledarnas utnyttjande ökar.

Man kommer utsmycka koranerna och moskéerna kommer dekoreras och minareterna kommer bli högre.

Hjärtan kommer förhårdna och förstöras.

Vinkonsumtionen ökar och lagarna kommer inte verkställas längre.

Modern kommer föda sin egen härskarinna och de barfota utblottade människorna blir kungar.

Hustrun kommer att arbeta tillsammans med sin make och männen kommer att likna kvinnor och kvinnorna kommer likna män.

Man kommer svära eder vid Allah lättvindigt och folk kommer vittna lättvindigt.

Människorna kommer börja gissa och göra antaganden istället för att fördjupa sig i religiös vetenskap.

Det världsliga kommer åtrås mer än det efterkommande.

Krigsbyte kommer tas och spridas.

Förtroendet kommer våldgästas och zakat kommer förlora sitt värde.

Ledaren kommer vara den mest vedervärdige av sitt folk.

Mannen kommer vara rebellisk inför sin fader och kylig inför sin moder men däremot lojal mot sina vänner och han kommer vara lydigt underkastad sin hustru.

Syndarnas röster ljuder högst i moskéerna.

Man kommer använda sig av förbjudna musikinstrument och vindrickandet kommer öka på torg och gator.

Folk kommer stoltsera med sin orättvisa och man kommer sälja ut religionens lagar.

De polisiära styrkorna kommer öka.

Man kommer börja sjunga Koranen och klä sig i rovdjursskinn.

Moskéerna kommer bli attraktioner som besöks.

De sista muslimerna i denna nation kommer att förbanna sina föregångare.

Förbered er då för en röd vind och utplåning och att människorna omvandlas, så varnas av detta”.

En kommentar

  1. Samir 20 juni, 2016 på 21:52 - Reply

    Salam aleykum.

    Var återfinns denna hadtih? Är den stark?

Skriv en kommentar