Är IS närmare svensk socialdemokrati än medeltida islam?

oktober 1, 2015 En kommentar »
Är IS närmare svensk socialdemokrati än medeltida islam?

Det är vanligt att IS, den så kallade ”islamska staten”, fördöms som barbariska, extrema och framförallt medeltida. Detta sker bland allt från politiker och islamhatare till vanliga oskyldiga svenskar som talar utan kunskap. Det råder visserligen ingen tvekan om att islamska statens retorik baseras på förmoderna islamska skrifter. Men den som studerar medeltida muslimsk historia eller medeltida islamsk rättsvetenskap inser snart att det föreligger grundläggande skillnader mellan medeltidens islam och till det som faktiskt sker i IS-områden i vår samtid.

IS är framförallt påverkad av moderna västerländska ideologier. Det innebär inte att skylla IS framfart på Väst eller jämföra vems brott mot mänskligheten som är värst. Det handlar enbart om att försöka förstå och kalla saker och ting vid dess rätta namn.

Historiskt sett har muslimska erövrare aldrig gjort sig kända för att förstöra antika kulturarv som de tagit över. Tvärtom. Efter de tidiga muslimska erövringarna bevarades förislamska byggnader, men även kultur, språk och religioner och ickemuslimska folkgrupper och traditioner tilläts leva vidare under muslimernas beskydd. Detta handlingssätt återspeglas även i de klassiska rättsvetenskapliga verken och genomsyrar lagen. Men vad man än tycker om de historiska muslimska erövrarna eller den ”medeltida” traditionen, så är en sak säker: den var aldrig totalitär.

Den brittiske filosofiprofessorn John Gray har flera gånger påpekar kopplingarna mellan modern islamförvrängning (”våldsbejakande extremism”) och västerländskt idégods – allt från anarkism, kommunism, nazism och neokonservatism och, kan man tillägga, svensk ”varför-är-inte-alla-i-hela-världen-som-oss-det-är-ju-det-bästa-och jämlikaste-och-rättvisaste-sättet-att-leva?-ism”. Som Gray har påpekat, det är i sådana 1900-talsrörelser, snarare än ”medeltida islam”, som IS finner sina ideologiska grannar. Totalitära moraliska anspråk och statens vilja att kontrollera människornas leverne och tankemönster är mer karakteristiskt för svensk nutidshistoria än för medeltida islam. Den klassiska islamska juridiken utgår i mångt och mycket från att lämna människorna ifred utan statlig intervention. De former av statlig kontroll vi bevittnar i vår samtid var därutöver omöjlig innan den moderna statens uppkomst. Det fanns helt enkelt inte ekonomiska resurser för gårdagens makthavare att detaljerat kontrollera medborgarna i den grad vi ser idag. Pass, personnummer, inkomstbeskattning, arvsskatt, moms, datorövervakning, statlig uppfostran och demografiskt riktade kontrollåtgärder mot familjeenheten fanns inte under medeltiden.

Det var framförallt i den moderna eran som totalitära samhällsmodeller och ideologier uppstod. Dessa föddes i Europa och exporterades från den europeiska kontinenten över de sju haven i ett försök att ”tämja de icke-europeiska vildarna”. Även om förmoderna medeltida människor må ha drömt om eller spekulerat om en fullständigt ren och perfekt värld var det få, om någon, som såg någon möjlighet eller mening att införa det genom tvång. I frågor som berör exempelvis kvinnors frihet så kan man statistiskt uppvisa hur den muslimska kvinnan var friare och var en mer aktiv deltagare på den politiska arenan och inom utbildning förr, under medeltida islam, än i modern tid efter det att kolonialmakterna exporterat viktoriansk etik och napolitansk lag. Franska revolutionen födde nya europeiska mönsterbilder och statsideal. Aldrig förr har Staten haft en egen vilja som alla medborgare i tystnad förväntas följa utan att veta vem eller vad som dikterat föresatserna.

Idén om att framtvinga en helt ny samhällsordning efter förstörelse av den gamla kom från upplysningen och baserades på dess gränslösa framstegstro. Idéer som darwinismen var avgörande i det europeiska sinnelagets föreställning om en ständig utveckling och framsteg. Först genom att förstöra allt det gamla kunde framtiden bli bättre. Samma idé återkommer exempelvis i den franska revolutionen, de sovjetiska femårsplanerna, den nazistiska förintelsen, den amerikanska utrikespolitiken, socialdemokratiska rivningar av gamla stadskärnor och nutida svensk skol- och genuspolitik. Allt kommer bli bättre om vi bara förstör det gamla och påtvingar människor det nya.

Spridningen av islam som började för 1400 år sedan var inte ett totalitärt projekt där allt det forna skulle förstöras för ge lebensraum åt en ny samhällsordning. Islam spreds ursprungligen som ett filter där det människoskadliga lämnades därhän, men där det goda ur de historiska sederna togs till vara. Detta ter sig avlägset i de IS-kontrollerade länderna, precis som det ter sig avlägset i 2000-talets Sverige. Även om retoriken skiljer sig så tvingas människor på båda platser följa en likriktad samhällsmodell som inte kan ifrågasättas och till vilken allting ska anpassas.

Kanske ligger IS trots allt närmare svensk socialdemokrati än den medeltida islam som samtida politiker och islamhatare föreställer sig?

 

En kommentar

  1. Agneta Pleijel 19 november, 2015 på 16:21 - Reply

    Frånsett tanken att IS ligger närmare svensk socialdemokrati än medeltida islam – en tanke i stark förkortning intill förvridning – håller jag med. IS är besatt av framsteget (genom påtvingad och totalitär tillbakavridning till en imaginär statsbildning). Att en framstegstanke har drivit västerlandet, emellanåt och inte sällan in absurdum, är ovedersägligt. Klart att IS lärt av och påverkats av västerlandets tekniska utveckling och nationsbyggen. Skillnaden mellan svensk socialdemokrati och IS är emellertid betydande och handlar om medlen. Jag tror att skriftställaren, skicklig på frestande paradoxer, håller med.

Skriv en kommentar