Är det tillåtet att gifta bort sin dotter till en icke-praktiserande muslim?

oktober 28, 2015 Ingen kommentar »
Är det tillåtet att gifta bort sin dotter till en icke-praktiserande muslim?

Fråga:

Är det tillåtet att gifta bort sin dotter till en icke-praktiserande muslim?

Svar: 

För att besvara frågan hänvisar vi till Sadiq al-Ghiriyanis ord i Mudawwana al-fiqh al-maliki wa-adillatihi:

Det är inte tillåtet för en far att gifta bort sin dotter till en ”icke-praktiserande” person (fasiq) som dricker alkohol eller som inte ber de obligatoriska bönerna eller som kommer att försörja henne med otillåtna inkomster eller som ständigt svär om att skilja sig eftersom det leder antingen till separation eller ett förbjudet (haram) tillstånd. Det är inte passande för goda och rättfärdiga människor att ens närvara vid tecknandet av ett sådant äktenskapskontrakt.

Om det råkar hända [medvetet eller av misstag] så är det inte tillåtet för varken dottern eller hennes förmyndare (wali) att nöja sig med ett sådant kontrakt. Faktum är att det är obligatoriskt för henne att rapportera det till en domare (qadi) som kan frigöra henne från äktenskapet. Det är nämligen förbjudet att ha ett sådant samröre med en icke-praktiserade individ (fasiq) och det är obligatoriskt ur ett rättsligt perspektiv (shar’an) att undvika det. Glöm inte heller alla de skador som en sådan icke-praktiserande make åsamkar sin fru och sina barn genom sin vedervärdiga påverkan på dem. Dessutom så kommer han att smitta dem med inre sjukdomar som han förmedlar från andra människor av besudlad karaktär; även om de håller sig friska fysiskt så lär de inte hålla sig friska moraliskt.

Skriv en kommentar