Kvinnors sång framför främmande män

november 13, 2015 Ingen kommentar »
Kvinnors sång framför främmande män

Fråga:

Är det tillåtet att ogifta och gifta kvinnor uppträder framför främmande män och sjunger religiösa sånger inför dem?

Svar av shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani

Sång är neutralt tillåtet men bara under förutsättningen att sången sker utan att den kopplas ihop med något annat som är förbjudet, så som när det leder till blandande mellan kvinnor och män och att det framprovoceras attraktion, vilket är det självklara resultatet när beblandning sker. Det är så som att samlas och fira mawlid, som är neutralt tillåtet eller rekommenderat, men som blir förbjudet om det leder till att män sitter och betraktar kvinnor. Sådant gäller generellt sett alla dhikr-sammankomster om det leder till fitna. Det är allmänt gällande att man inte eftersträvar rekommenderade handlingar (mustahabbat) genom att utföra förbjudna handlingar (muharramat). Det är så som sufin och juristen ’Abdu’l-Ghani an-Nabulusi uttryckte det:

”Om sång, oavsett vilken form av sång, sker tillsammans med förtärande av alkohol, otukt eller äktenskapsbrott mellan könen, sodomi, och alla olika former av uppmuntran till sådant, så som att man vidrör eller kysser eller med sina ögon betraktar en annan mans hustru eller slavkvinna, är det förbjudet”.

Alla sådana saker är förbjudet och sången kommer då också betraktas förbjuden eftersom det leder till det förbjudna. Det handlar överhuvudtaget inte om att kvinnans röst är ’awra per se, eftersom detta inte är sant. Kvinnans röst räknas inte som hennes nakenhet. Det ska heller inte missförstås som att sång eller musik är haram, vilket bevisats av den malikitiske mästaren både i den inre och yttre juridiken, shaykh Ja`far bin Idris al-Kattani, i verket Mawahib al-Arab al-Mubri’ah mina’l-Jarab fis-Sama` wa-Alat at-Tarab.

Vad som emellertid är emfatiskt förbjudet är att kvinnor, gifta såväl som ogifta, vackra såväl som mindre vackra, uppträder med sång framför män som de inte är släkt med.

Skriv en kommentar