Kopplingen mellan Burlövs center och Daesh (”IS”)

november 29, 2015 En kommentar »
Kopplingen mellan Burlövs center och Daesh (”IS”)

Burlövs ungdomsgrupp och Studieförbundet Vuxenskolan hade fått i uppdrag att sätta färg på en av de stora väggarna i Burlöv center. Gruppen beslutade att måla ett antal leende människor, varav en täckte håret med slöja. Ledningen för Burlöv center beslutade plötsligt att målningen skulle göras om och slöjan målades över så att kvinnan istället fick synligt hår. (länk)

Händelsen är måhända en bagatell i jämförelse med de faktiska brott som regelbundet begås mot Sveriges muslimska kvinnor. Men det är viktigt att vara varse om varningssignalerna tidigt, var de än dyker upp. Det råder nämligen ingen tvekan om att de politiska krafterna i Sverige, från både höger och vänster, till stor del har siktat in sig på den muslimska kvinnan för att motverka att islam tar en större plats i det svenska samhället – i själva verket för att motverka samlevnaden mellan muslimer och icke-muslimer i Sverige. Från högerhåll sker det vanligtvis genom öppet islamhat, stigmatisering och förslag om exempelvis slöjförbud. Från vänsterhåll sker det snarare genom klapp-på-huvudet-rasism och stackars-dig-din-lilla-förtryckta-kvinna-med-slöja-islamofobi.

Precis som försöket från Daesh (IS) att sudda ut gråzonen (”antingen är du med oss eller så är du med icke-muslimerna”), så försvårar dessa tendenser det som de flesta svenska muslimer trots att vill: att kunna leva ut sin religion i landet Sverige, inom ramarna för det svenska lagsystemet, utan konflikter med vare sig muslimer eller icke-muslimer. De ständiga attackerna på den svenska muslimska kvinnan och hennes klädsel bidrar dock till att piska upp hatet bland islammotståndarna (från höger och vänster) och till att skapa alienation bland landets muslimer (”hur ska vi kunna leva här om inte ens våra kvinnor får klä sig som de vill?”).

Det här är dock inte första gången som icke-muslimer använder sig av den muslimska kvinnans klädsel för omöjliggöra samlevnaden mellan muslimer och icke-muslimer. När profeten Muhammad ﷺ utvandrade till Medina och etablerade det första muslimska samhället så upprättade han ett avtal med andra inhemska grupper i staden, för att de skulle kunna leva fredligt tillsammans och gemensamt försvara sig mot yttre fiender. En av faktorerna som sägs ha eskalerat konflikten mellan muslimerna och de redan bofasta i staden var dock – precis som nu – attacker mot muslimska kvinnor. Ibn Hisham återger från Ibn ’Awana:

En arabisk kvinna tog sina varor till marknaden hos Banu Qaynuqa’ (en av stammarna i Medina som tillhörde Bokens folk) för att sälja dem. Hon satte sig ner vid där guldsmeden höll till. Folket ville att hon skulle avtäcka sitt ansikte men hon vägrade. Guldsmeden tog kanten på hennes långa ytterplagg och knöt fast det. När hon ställde sig upp för att gå föll kläderna av och hennes privata delar blottades. Alla runtomkring skrattade åt henne. Hon skrek förtvivlat på hjälp. En av muslimerna rusade dit och hoppade på guldsmeden, vilket ledde till att han slog ihjäl honom. Guldsmeden var jude och judarna blev rasande på muslimerna och dödade flera stycken. Muslimerna kallade på hjälp mot judarna och de som hörde det blev rasande. En svår konflikt uppstod mellan muslimerna och den judiska stammen Banu Qaynuqa’. Det var den första judiska stammen som bröt avtalet som hade upprättats mellan dem och profeten Muhammadﷺ [i den så kallade medinska konstitutionen].

Den icke-muslimska besattheten vid att klä av muslimska kvinnor är ingen ny företeelse. I exemplet ovan var det en del av Skriftens folk, på andra tider och andra platser kan det vara andra samhällsgrupper. Redan på profeten Muhammads ﷺ tid retade sig icke-muslimerna på att de inte fick lov att betrakta de muslimska kvinnornas kroppar. Redan då försökte de omöjliggöra samexistensen mellan muslimer och icke-muslimer genom att attackera den muslimska kvinnan och kräva att få se deras hud. Det är dock dags att dagens svenska muslimer lär sig av historien. Vi muslimer måste stå lugnt och stadigt förankrade i vår tradition, hålla fast vid våra värderingar och vägra bli uppretade av icke-muslimer som vill skapa konflikter mellan grupper i samhället.

Samtidigt måste ansvariga icke-muslimer överge slöjretoriken, stoppa användningen av muslimska kvinnor som måltavlor och sluta det omedvetna deltagandet i Daesh-projektet att sudda ut gråzonen för att skapa splittringar mellan muslimer och icke-muslimer i Väst. Därför är det inte mer än rätt att ledningen på Burlöv center öppet går ut och tar avstånd från Daesh (”IS”) och ber om ursäkt för att ha spelat terroristerna i händerna.

Sammanställt av tankesmedjan Fridens enkla trälar

En kommentar

  1. Ibn Åke 29 november, 2015 på 21:54 - Reply

    Bra! Skicka som insändare till sydsvenskan.
    För övrigt tycker jag det är lite lustigt i sammanhanget hur man stirrar sig blind på huvudduken som representativ för slöja. Mkt mer än bara den komponenten som utgör hijab. Snart kanske fluffiga och yviga klädesplagg också börjar ses som kontroversiella, eller allt som inte på ngt sätt framhäver sexualiteten…

Skriv en kommentar