Är det giltigt att skilja sig vid vrede eller månadsblödning

december 8, 2015 Ingen kommentar »
Är det giltigt att skilja sig vid vrede eller månadsblödning

 

Fråga:

As-salaamu ’alaykum, jag ställer denna fråga för att min make uttalat en tredje talaq när jag befann mig i min månadsblödning. Den andra talaq uttalades för två år sedan och det var också under en månadsblödning. Den första gången gick rätt till och uttalades då jag befann mig i renhet. Från vad jag lyckats tolka från frågesektionen så är jag oåterkalleligt skild. Men min make har emellertid kontaktat en lokal shaykh som kontaktat Dar al-ifta i Saudiarabien för att erhålla en fatwa om jag verkligen är skild med utgångspunkt i följande punkter. Är det verkligen giltigt att göra så?

Shaykhen kommer ta hänsyn till:

A. Min make var arg då det skedde. Hans tal föreföll flytande och normalt och hans röst höjdes inte. Han uttalade orden ”då skiljer jag mig från dig” och de bara kom ut ur hans mun och det var inte hans avsikt. Han tänkte inte på skilsmässa och var arg på mig men hans intention var inte att skilja sig och han var överraskad att orden kom ur hans mun. Han säger att det var samma sak förra gången, att han var arg och orden bara kom ut utan avsikt och det lät som om han läste det, inte som något som sägs i en konversation.

B. Jag befann mig i min månadsblödning.

C. Extrem prövning som kommer ske genom att vi har fyra unga barn och jag är den huvudsakliga barnpassaren.

D. Viljan hos båda två att fortsätta som par.

Är det verkligen giltigt att göra detta? Jag fruktar att jag kommer leva i zina och denna talaq är giltig men shaykhen säger att vi fortfarande är gifta. Det sägs även att den tillfrågade shaykhen är kvalificerad att göra ijtihad.

Svar av Shaykh Rami Nsour

Må Allah lindra din smärta och lätta den börda du genomlever. För att svara på din fråga.

A. Enligt de stora majoriteten rättslärda i de fyra skolorna så är en skilsmässa yttrad i vrede giltig. Det finns de som säger att en persons ilska gjort att de inte uppfattar verkligheten och att det då inte är giltigt. Det är för att personen anses blivit som en galen människa.

Åsikten som du citerar är ibn al-Qayyim al-Jawziyyas åsikt, som han håller tillsammans med sin lärare ibn Taymiyya. Denna åsikt, att en talaq uttalad av en arg person inte räknas, bestrider de fyra skolorna, inklusive den hanbalitiska rättsskolan. Ibn Taymiyyas och ibn al-Qayyims åsikt är specifik för dem, och en handfull andra, och anses därför inte vara en giltig åsikt.

Shafi’iterna säger att skilsmässan är bindande, så som det nämns i Ibn Hajar i Fath al-Bari då han diskuterar hadithen ”det finns ingen skilsmässa under tvång (ighlaq)”. Malikiterna säger också att den arge personens talaq är bindande, även om ilskan skulle vara extrem (Hashiyat al-Dusuqi under kapitlet om skilsmässa). Några av hanafiterna har delat upp ilskan i vilka sorter som hindrar att en skilsmässa sker. Vänligen se detta svar här: The Ruling on Divorcing While Angry and Pronouncing Three Divorces

Majoriteten av de rättslärda genom tiderna säger att den arge mannens talaq är bindande såtillvida hans vrede inte lett till att han verkligen tappat förståndet. Om han varit galen så måste det verifieras av en yrkeskunnig person. Om mannen minns händelsen så är detta ett bevis på att han inte tappat förståndet.

När man analyserar vilken åsikt ni som par ska anamma, så kan du som hustru välja en annan åsikt. Detta är inte en situation då hustrun är förpliktad att lyda hennes makes val. Om din make anammar ibn Taymiyyas åsikt så kan du ändå välja att ta majoritetens åsikt och den säkra åsikten och således lämna honom.

Jag kan inte ens föreställa mig den prövning som du genomlider. Å ena sidan har ni barn och en skilsmässa kommer försvåra både ditt och barnens liv finansiellt och känslomässigt. Å andra sidan är du rädd att leva i ett tillstånd då det är förbjudet med samlag.

Allahs Sändebud ﷺ sade, ”Det kommer uppstå ett folk från min nation som kommer tillåta otukt, silke, berusningsdryck och musikinstrument” (Bukhari). Imam al-Bukhari placerade denna hadith i ett kapitel han namngav ”De som kommer dricka berusningsdrycker och kalla det något annat”. Om en kvinna verkligen är skild från mannen så är deras relation inte tillåten, oavsett hur många fatwas som ges om att deras relation utgör ett äktenskap och inte är förbjudet.

B. Enligt de fyra rättsskolorna bland Ahl al-Sunna wa’l-jama’a så är det bindande med en skilsmässa som yttrats vid månadsblödning. Det är förbjudet att skilja sig under denna period men det är icke desto mindre bindande.

C. Du har rätt i att du kommer att uppleva extrema svårigheter, och må Allah underlätta det. Men svårigheterna i detta rättsfall påverkar inte domslutet. Vi måste se om villkoren för en skilsmässa var uppfyllda. Om de var det så är du sorgligt nog skild. Om villkoren inte var uppfyllda så är du fortfarande gift.

D. Så som i svar C, denna faktor tar man inte hänsyn till när det berör själva domen om skilsmässa. För att illustrera det så sägs det att om maken skämtat med sin hustru och sagt att han skiljer sig från henne så skulle det vara giltigt. Abu Hurayra, må Allah vara nöjd med honom, återberättar att Allahs Sändebud ﷺ sade: ”Tre saker som om de utförs allvarligt är allvarligt och om de utförs som ett skämt ändå är allvarligt, giftermål, skilsmässa och att befria en slav” (Tirmidhi, abu Dawud, Ibn Majah).

Kommentar: Din make (eller f.d make) måste söka hjälp för att lära sig kontrollera sin ilska. Hans slarvighet i att yttra skilsmässoformulan har försatt hela familjen i en allvarlig situation. Det är extremt egoistiskt av honom och han måste säkerställa att det inte sker igen. Han måste även följa shari’a beträffande ert äktenskap. Om det betyder att han inte kan gifta om sig med dig förrän du gift om dig, då är det så det måste gå till.

Även om en person vanligtvis inte skiljer sig annat än då de är arga, så bör skilsmässoformulan yttras när personen är lugn och sansad och har rådfrågat de rättslärda om hur han ska implementera en skilsmässa i enlighet med sunna. Detta kommer hindra en person från att göra något som de senare kommer ångra.

De flesta människor skulle inte skriva en tentamen utan att först ha studerat och då de är lugna, eller betalat sin skatt utan att ha rådfrågat en revisor, så varför skulle någon yttra skilsmässoformulan medan han är okunnig om reglerna och konsekvenserna eller befinner sig i ett ilsket tillstånd?

Skriv en kommentar