Måste man utföra vallfärden direkt eller kan man vänta?

december 14, 2015 Ingen kommentar »
Måste man utföra vallfärden direkt eller kan man vänta?

Fråga: 

Är det obligatoriskt att utföra vallfärden (hajj) direkt när man har förmågan eller kan man skjuta upp det och utföra den senare trots att man har förmågan tidigare?

Svar:

Vallfärden (hajj) är obligatorisk för varje individ en gång i livet och den måste utföras omedelbart när villkoren är uppfyllda. Villkoren för att det ska bli obligatorisk är frihet (huriyya), pubertet (bulugh), sunt förstånd (’aql) och förmåga (istita’a). Åsikten att den måste utföras direkt är det som de irakiska malikiterna förmedlar från Malik. Al-Dardir nämner att denna åsikt är den starkaste (al-arjah).

Det förmedlas även att det är tillåtet att skjuta upp vallfärden så länge man inte befarar att man inte ska hinna utföra den. Längden på uppskjutandet skiljer sig beroende på tid, plats och människornas tillstånd. Den senare åsikten är det som de västliga malikiterna (al-maghariba) förmedlar. Al-Baji sade att denna åsikt är starkast.

Ibn Rushd al-Jadd nämner att vallfärden blir obligatorisk för individen att utföra när det finns sannolika skäl att befara att man kanske missar vallfärden om man skjuter upp den mer. Han nämnde att detta gäller för den som har nått 60-års ålder och ännu inte har utfört vallfärden. Åsikten att vallfärden blir obligatoriskt att utföra direkt när man befarar att missa den förmedlas även från Ibn al-Qasim. Muhammad al-Tahir ibn ’Ashur nämner att denna åsikt är sundaste åsikten i Imam Maliks rättsskola.

Sammanfattningsvis så finns det två välkända åsikter – s.k. mashhur-åsikter inom den medinska skolan i den här frågan.

 

Sammanfattat från Habib ibn Tahirs al-Fiqh al-maliki wa-adillatuhu (ss. 155-64).

Skriv en kommentar