Att klä sig i icke-arabernas klädnader

januari 6, 2016 Ingen kommentar »
Att klä sig i icke-arabernas klädnader

Fråga:

Är det förbjudet att klä sig i västerländska kläder?

Svar:

I verket av Imam al-Wansharisi vid namn Mi’yar al-Mu’rib återfinns följande:

Den rättfärdige juristen, mufti Abu Abdallah al-Mawwaq, tillfrågades om klädnaden “Darnadin” var tillåtet att bära. Det är en romersk klädnad i dess ursprung och imitationsförbudet står i strid med den nytta klädnaden medför genom att den är billig och skyddar mot kylan.

Han svarade:

Det är inte allt som okunskapens folk gör som är förbjudet för oss att utföra, blott det som shari’ah förbjudit och det som religionens principer indikerar att det skall lämnas därhän. Icke-araberna förbjöds härma de persiska kungarna på deras tid just för att undvika deras extravagans. Detta förbud är specifikt gällande de handlingar som de utförde som står i strid med det som vår religion stadfäst. Gällande de rekommenderade eller obligatoriska handlingarna eller det tillåtna i vår religion så lämnar vi inte detta enbart för att de (icke troende) utför samma handlingar. Grunden är att shari’ah inte förbjuder efterliknandet och samtidigt tillåter det. Allahs Sändebud, må Allah välsigna och skänka honom frid, byggde ett dike vid Medinas stadsgräns genom att efterlikna icke-araberna i denna handling och konfunderade genom sin handling fienden. Senare lärde de sig att handlingen utförts på Salman al-Farisis uppmaning.

Klädesplagget känt som Darnadin som nämnts är ekonomiskt och är heller inte extravagant och har flera nyttor och skyddar mot kylan. Det har återberättats genom autentiska källor att Allahs Sändebud, må Allah välsigna och skänka honom frid, bar en romersk rock med smala ärmar. Om vi betraktar sakfrågan från ett annat perspektiv så har de ärade rättslärde explicit sagt att Allahs Sändebud, må Allah välsigna och skänka honom frid, förbjöd araberna från att härma icke-araberna, men det har inte återberättats från någon att han förbjöd de icke-arabiska delegationerna från att bära deras egna klädedräkter eller att han befallt dem att klä sig likt araberna.

Ibn Taymiyya skriver om ämnet:

Om muslimen lever i ett ickemuslimskt land, oavsett om detta land är fientligt inställt till muslimerna eller ej, så är det inte obligatoriskt att utmärka sig som annorlunda än dem. Detta beror på svårigheterna det kan medföra. Sannerligen kan det bli rekommenderat eller till och med obligatoriskt för honom att likna dem om det finns nytta för religionen genom att göra så, så som att bjuda in dem till islam eller för att förhindra att muslimerna försätts i svårigheter eller liknande hälsosam intention (iqtida’ al-sirat al-mustaqim 176).

Imam al-Tabari skrev om att föränderligheten i klädedräkt är av godo:

Att klä sig i tidsenliga kläder tillhör god etikett (muruwwa) såtillvida det inte innebär någon synd. Att försöka särskilja sig själv från tidens sed är bara ett uttryck för ens egna begär (shahwa) (Fath al-Bari 10/306)

Skriv en kommentar