Dans och sång i moskén

mars 17, 2016 Ingen kommentar »
Dans och sång i moskén

Innovationen att sjunga och dansa i moskéerna

Ibn al-Hajj al-Maliki (d.1256)

Imamen ibn al-Hajj al-Maliki är en av de rättslärda som al-hafidh ibn Hajar al-’Asqalani återberättade mycket ifrån i sitt verk Fath al-Bari. Det mest välkända av ibn al-Hajjs verk är al-Madkhal vari han motbevisade många av de innovationer som sufierna involverade sig i. Ibn al-Hajj skrev i al-Madkhal (volym 3, sida 99) då ha talade om sufiernas dans och sång:

Fråga:

Det återberättas att folk bad om en fatwa år 661 och frågade om de fyra rättsskolornas åsikter om sång och dans:

Vad är åsikten bland juristerna och religionens imamer och muslimernas rättslärda, må Gud ge dem framgång i lydnad och hjälpa dem till vad som leder till Guds förnöjsamhet, om den grupp muslimer som anlände till en stad och gick till moskén och började klappa, sjunga och dansa hand i hand med trummor (daff) och flöjter (shababah). Är en sådan handling tillåten i moskén? Svara oss, må Gud den Upphöjde belöna dig och vara dig nådig.

Svar:

Shafi’iterna säger att sama’ (lyssnande på ovanstående) är en förkastlig lek som påminner om falskhet och den som samtycker till sådant och accepterar det bör få sitt vittnesmål refuserat, och Gud vet bäst.

Malikiterna säger att makthavaren och de som är ansvariga bör förhindra dem från att utföra sådant i moskéerna och kasta ut dem och inte låta dem komma in förrän de ångrar sig, och Gud vet bäst.

Hanbaliterna säger att den som utför sådant får sitt vittnesmål refuserat och man ska inte be bönen bakom en sådan person och hans bedömning ska inte accepteras även om han var en domare eller i maktposition och om han utför ett äktenskapskontrakt (’aqd) så är kontraktet ogiltigt (fasid), och Gud vet bäst.

Hanafiterna säger att man inte ska utföra bönen på mattan som de dansat på förrän den tvättats och jorden som de dansat på ska inte bes på förrän sanden grävts bort och slängts, och Gud vet bäst.

Skriv en kommentar