Vilka typer av ’ibada kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan?

juni 17, 2016 Ingen kommentar »
Vilka typer av ’ibada kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan?

Fråga: 

Vilka typer av tillbedjan (’ibada) kan en menstruerande kvinna göra under Ramadan enligt malikiskolan?

Svar:

Det finns många olika saker som en menstruerande kvinna kan göra i form av tillbedjan under Ramadan trots att hon inte fastar och ber. Några exempel är:

  1. Koranrecitation utan att röra vid en mushaf (’koranexemplar’). Däremot utför man inte nedfall vid nedfallsverserna (sujud al-tilawa) under menstruationen.
  2. Lyssna till koranrecitation.
  3. Gudsåminnelse (dhikr) och åkallan (du’a).
  4. Studera och söka kunskap – t.ex. genom att läsa böcker och ta del av föreläsningar.
  5. Närvaro vid eid-bönen och festligheterna, men inte deltagande i själva bönen.

Den menstruerande kvinnan bör således ta till vara på alla månadens dagar och fylla även menstruationsdagarna med gudstillbedjan och kunskapssökande. Dessutom bör kvinnan ta tillfället i akt och förbereda iftar-mat åt de som ska bryta fastan. Det återberättas nämligen att profeten ﷺ  sade, ”Den ger den fastande mat att bryta fastan erhåller samma belöning som den fastande, utan att detta förminskar den fastandes belöning på något sätt.” (Al-Tirmidhi)

1500-1700-woman reading

Skriv en kommentar