Hur är det med kvinnliga politiska ledare i islam?

juni 26, 2016 Ingen kommentar »
Hur är det med kvinnliga politiska ledare i islam?

Fråga: 

Vad har de rättslärda sagt om kvinnliga politiska ledare som styr i ett icke-kalifat? Finns det några meningsskiljaktigheter?

Svar av shaykh Ahmad ’Ali al-’Adani: 

De säger att det är ett krav för en politisk ledare att det är en man. Jag känner inte till några som helst meningsskiljaktigheter om detta överhuvudtaget. I en muslimsk kontext är även andra politiska ledarskapspositioner (wazir, hajib, etc) reserverade för män. Men idag så skrapar folk fram de mest underliga och svaga åsikterna och presenterar minoritetsåsikter som likställda med det sunda arvet. Denna metodik kan appliceras på i stort sett alla sakfrågor eftersom det alltid finns någon obskyr alternativ åsikt i islams långa historia. Men denna tendens måste huggas av vid roten.

Detta gäller alltså ledarskap på politisk nivå. Beträffande andra former av ledarskap, så som att vara chef över ett sjukhus, en skola eller ett företag, så är det helt tillåtet.

Imam al-Qurtubi säger:

Gud den Upphöjdes ord ”Männen är ansvariga att ta hand om kvinnorna” (K. 4:34) är subjekt och predikat. Det innebär att männen tar hand om dem genom att försörja dem och beskydda dem. Det innebär även att domare, politiska ledare och soldater återfinns bland männen – inte bland kvinnorna.

Skriv en kommentar