Om fotboll och min far

juli 5, 2016 Ingen kommentar »
Om fotboll och min far

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn
Må Gud välsigna profeten Muhammad
och hans familj och följeslagare och ge dem frid

När en människa lyckas åstadkomma något gott är den första reaktionen att tacka Gud – som rår över allt och låter det goda ske.

Den andra reaktionen är att tacka de människor som hjälpte till att åstadkomma det goda. Som profeten Muhammad ﷺ sade, ”Den som inte visar tacksamhet mot människorna visar inte heller tacksamhet mot Gud.”

Den första människan att tacka är så klart profeten ﷺ själv, vars vägledning har lett en från mörker till ljus och vars sedvänja är  definitionen av godhet. Att tacka är även en del av att älska. Profeten ﷺ sade, ”Ingen av er tror [på ett fullkomligt sätt] förrän han älskar mig mer än sina barn, sina föräldrar och resten av mänskligheten.”

Vid sidan av profeten ﷺ bör även andra människor tackas för att ha bistått till det goda man har åstadkommit. Detta är, som profetens ﷺ ord intygar, en del av att tacka Gud.

Det finns otaliga människor som man bör tacka under sin livstid. En som förtjänar ett sådant tack kan vara ens far. Godhet och tacksamhet mot föräldrarna är som bekant en oerhört viktig dygd. Som Gud säger i Koranen:

Er Herre har befallt att ni inte ska dyrka något annat än Honom och att visa godhet mot era föräldrar. Om en av dem eller båda uppnår hög ålder hos dig, säg inte ”Fy!” till dem på grund av irritation och var inte sträng mot dem, utan tala hövligt och vänligt till dem. Och sänk ödmjukt ömhetens vinge över dem och säg, ”Herre! Var nådig mot dem så som de var när de fostrade och tog hand om mig som liten.” (17:23–24)

***

En av alla människor värda att tacka är min far. Och det är här fotbollen kommer in i bilden.

Det råkar nämligen vara så att min far var och är en av Sveriges främsta fotbollstränare. Det jag lärde mig från honom inom fotbollen är än idag en referens för mig som människa, muslim och kunskapssökare.

För att förklara ska jag ge tre exempel på lärdomar som jag än idag drar nytta av. De är enkla, men ack så effektiva. Mer avancerad fotbollsfilosofi får vi ta en annan gång. Min far brukade alltid säga:

”När du erövrat bollen från motståndarlaget genom en svår rush eller tackling, spela enkelt ifrån dig bollen till en medspelare och undvik att göra ytterligare en svår manöver som en långboll eller dribbling – det leder ofta till att du förlorar bollen och går miste om det goda du har åstadkommit.”

Detta gäller allting i livet. När man erhåller framgång eller lyckas med en god handling får man aldrig drabbas av övermod. Det kan leda till att dåliga handlingar överskuggar den ursprungliga goda handlingen. Istället bör man säkra situationen genom att göra det man ska och utföra enkla handlingar. Som profeten (s) sade, ”De bästa handlingarna är de som är kontinuerliga även om de är till synes små.” Det innebär att man utför enkla goda handlingar som man vet att man klarar av och inte tar vatten över huvudet.

Hur många av oss har inte känt sig inspirerade efter att ha lyckats med något och sedan försökt ge sig på storslagna, svåra handlingar istället för enkla och hanterbara? Hur ofta har det inte lett till att man gått miste om såväl de storslagna som de enkla handlingarna?

Lösningen är helt enkelt att spela ifrån sig bollen enkelt så fort man har vunnit den genom en svår tackling och därmed följa upp det goda med gott.

***

En annan sak som min far brukade påpeka var:

”Alla spelare gör misstag, men de bästa spelarna är de som åtgärdar sina misstag, lär sig av dem och ser till att minimera dem. Så ge aldrig upp.”

Som det återberättas från profeten ﷺ, ”Alla Adams ättlingar gör misstag, men de bästa bland de som gör misstag är de som vänder sig till Gud i ånger.”

Alla människor utom profeterna som Gud har beskyddat begår synder, men de bästa syndarna är de som åtgärdar sina misstag genom att söka Guds förlåtelse (tawba) och tar lärdom av sina misstag så att de kan minimera dem i framtiden. Därför är gudskännarnas misstag något som tar dem närmare Gud. Och därför drabbas den troende aldrig av uppgivenhet. Gud säger i Koranen:

Säg, ”Mina tjänare, som har gjort orätt mot sig själva genom att överträda Mina bud, misströsta inte om Guds nåd. Gud förlåter alla synder. Han är Den som ständigt förlåter, ständigt visar barmhärtighet.”  (39:53)

***

En tredje sak som min far brukade säga var:

”Skjut lågt! Vi får lika många mål för ett lågt skott i hörnet som ett skott i krysset.”

Även det här handlar om att inte göra saker svårare än nödvändigt. Profetens hustru, ’A’isha, må Gud vara nöjd med henne, sade, ”Guds sändebud ﷺ gavs aldrig valet mellan två saker utan att han valde det enklaste av dem, så länge det inte innebar någon synd. Ty om det innebar någon synd så höll han sig längst bort från det av alla människor.” Det är således rekommenderat att söka det enkla alternativet så länge det inte innebär något negativt (dvs. förbjudet eller ogillat) och så länge båda alternativen är likvärdiga. Detta gäller framförallt i världsliga spörsmål som t.ex. relationer eller mellanmänskliga transaktioner (mu’amalat).

Det handlar även om att ta ansvar för den större gemenskapen och utföra goda enkla handlingar som alla tjänar på, istället för att försöka utföra storslagna men osäkra handlingar för att visa sig duktig. Regeln som jag lärde mig var därmed: ”När det gäller dig och din utveckling (”träning”) så kan du pressa dig och vara så hård du bara klarar av, men när det gäller gemenskapens (”lagets”) bästa så bör du välja det enklaste och effektivaste.” När det gäller din privata gudsdyrkan är det fritt fram att kämpa och välja svårare alternativ för att utvecklas, men när det gäller dina medmänniskor och din omgivande gemenskap så är det oftast bättre att välja det enklare alternativet.

***

Slutsatsen är att vi kan möta hur många andliga vägledare som helst genom livet. Men om du går miste om att inse att vägledare finns överallt, redan från din barndom, då har du gått miste om mycket gott.

Tack för allt.

Må Gud vägleda våra föräldrar och vara nådig mot dem så som de var när de uppfostrade och tog hand om oss som små.

Skriv en kommentar